Procházka mezi vyhaslými sopkami
Tato úchvatná lokalita, nacházející se pouhých 8 kilometrů od Františkových lázní, vznikla přibližně před deseti tisíci lety na dně tehdy vysychajícího jezera. Mnoho let geologové předpokládali, že mofety – nesprávně označované za bahenní sopky - jsou pozůstatkem vulkanické činnosti, která zejména na Chebsku byla v prehistorii velmi aktivní. Nakonec se ale odborníci shodli, že unikající plyny nesouvisí s přítomností aktivního magmatického krbu. Pozůstatky sopek se však dají i v současnosti naleznout v okolí Chebu, Františkových a Mariánských Lázní. Nejmladší vyhaslou sopkou je Železná hůrka (vznik asi před 300 tisíci lety), druhou, o něco starší, je Komorní hůrka nedaleko Františkových Lázní a nejstarší s názvem Podhorní vrch se nachází nedaleko Mariánských Lázní. Její „stáří“ odborníci určili na úctyhodných deset milionů let.

5b28ddc10939cobrazek.jpg

5b28dfb499ea6obrazek.jpg

Pozor na účinky Císařského pramene
Procházka nad bublajícími a syčícími mofetami (nálevkovité bahenní prohlubně), jimiž z podloží uniká do ovzduší oxid uhličitý a mohou být až 80 cm vysoké, je přesto bezpečná. Celou naučnou stezkou, vybavenou 10 informačními panely, vede 1,4 km dlouhý dřevěný povalový chodník, ze kterého jsou k vidění nejzajímavější místa rezervace. Vedle bublajících bahnitých prohlubní je oblast zvláštní i tím, že zde vyvěrá velké množství minerálních pramenů. Nejsilnější, ale také nejteplejší léčivý pramen se jmenuje Císařský a obsahuje sloučeniny železa, síry, hydrouhličitanu a chloru. Budete-li mít zájem, můžete jej ochutnat, ale pozor, aby vám jeho projímavé účinky nepokazily výlet! Za pozornost určitě stojí i rašelinné lesy a nehostinné křemelinové pláně, které za teplého a suchého počasí pokrývají bíložluté „květy“ solí. Jedná se o jezerní usazeninu, která vznikla nahromaděním odumřelých schránek jednobuněčných řas rozsivek.  Toto místo je trefně přirovnáváno k měsíční krajině a patří mezi evropský unikát. Křemelina se dodnes využívá ve stavebnictví. Zajímavostí je, že v roce 1867 vyrobil Alfréd Nobel za pomoci křemeliny a nitroglycerinu dynamit!

5b28df42c12f8obrazek.jpg

5b28e3ff166f1obrazek.jpg

Fauna i flora vás ohromí
Až budete mít prskajících mofet a vzduchu prosyceného oxidem uhličitým dost, můžete navštívit přilehlý geologický park, záchrannou stanici živočichů, muzeum věnované přírodě a fauně Chebska či paleontologickou expozici s modely pravěkých zvířat v životní velikosti. Pochopitelně je tato expozice nejoblíbenější u malých návštěvníků. Stejně jako procházka v dančí oboře. V okolí vývěrů slaných pramenů se vyskytují mokřadní a slanomilné druhy rostlin, se kterými jsme se mohli setkat u moře. Z mnoha vzácných druhů rostlin zde také rostou masožravky (bublinatky a rosnatky). Krásu tomuto místu dodávají i vzácní motýli, nebo chráněný pták jeřáb popelavý.

A pokud vám ještě zbude čas, doporučuji návštěvu Františkových lázní nebo města Cheb, které je vyhledávané zejména pro Špalíček – soubor 11 gotických domů na náměstí.

5b28e1636196aobrazek.jpg
 
Pár zajímavostí nakonec:

  • Oblast byla vyhlášena za Státní přírodní rezervaci 7. listopadu 1964
  • rozloha území je 221 ha
  • nadmořská výška činí 430 m n. m.
  • Pojmenování Soos pravděpodobně pochází z německého slova Moos (bažina, mech)
  • Rezervace je územím, kde se nepoužívala chemie, proto je lokalita jedním z mála zachovalých původních biotopů na území republiky
  • V minulosti se zde těžila rašelina a minerální slatina pro lázeňské účely v Karlových Varech
  • Křemelina dodnes nachází široké uplatnění ve stavebnictví a zemědělství

Uložit

Uložit

Uložit