Oslovil nás student oboru Psychologie staveb, který právě dokončuj vědeckou disertační práci na toto téma. 

Vyhověli jsme jeho přání a prosíme Vás proto, zda byste na tomto odkazu neodpověděly na jeho dotazník. Jeho téma je mi blízké, týká se osobních požadavků na restauraci. Máte deset vlastností, pomocí nichž máte restauraci hodnotit. Hodnotit ale budete ze šesti různých hledisek.

,,Z hlediska tvaru (ergonomie ERG.), estetiky (EST.), hygieny (HYG.), bezpečnosti (BEZ.) a provozu (PRO.). Podíváte se tedy na první sloupec a přiřadíte pouze šesti vlastnostem body od 6 (max.) po 1 (min.).

Čtyři vlastnosti zůstanou nevyplněné (nemají z daného hlediska pro Vás v restauraci takový význam).

Potom učiníte to samé v dalších sloupcích.

Předpokládám, že například z hlediska ergonomie (tvarů) bude mít 6 bodů například velikost prostoru, ale například ve sloupci hygieny to bude například čistota, ale třeba to bude osvětlení/oslunění. Každý z nás by volil jinak."

Výsledky z tohoto výzkumného dotazníku nám autor představí v článku na našem magazínu.

Jakou tedy především chceme restauraci? Tady je dotazník. A pozor! Můžete i něco pěkného vyhrát!

Reklama