Včera jsem vám zadal zašifrované jméno herce a vy jste měly poznat, o koho se jedná. Jak jste na to mohly přijít, vám ukážu níže.

Zadání soutěže je zde:  Dnešní logická soutěž: Zjisti jméno herce, nebo herečky

Tento text:

Jabčák bílý, mží z píp, absťák, rumíček, rumíček, kýbl vín, ó můj líh, vodka finská, sud je tu, iron, likéreček, cíl je výčep, absťák,kýbl vín, vodka finská, absťák.

A nápověda ke druhému kroku 1,1,2,2 vás měla dovést ke správnému výsledku.

Řešení? Je jednoduché a dvojí. Buď jste věděly, nebo vygooglovaly, že se jedná o opileckou morseovku. Tedy že Jabčák bílý znamená  .--- neboli písmeno J. nebo jste mohly vzít první písmena každého sousloví a zapsat si je vedle sebe. Po rozklíčování vám vyšel následující shluk písmen

JMARRKOVSILCAKVA

Tady jsem vám dal nápovědu 1,1,2,2…

To znamenalo, že máte číst ob písmeno. Neboli že jsem promítl dvě slova do sebe. Aby to dalo smysl, musíte číst písmena ob jedno tedy pořadí 1,3,5,7,9,… a poté 2,4,6,8,10… A pokud jste to udělaly, vyšlo vám jméno JAROSLAV MRKVICKA.

Tímto se Ladislavu Mrkvičkovi moc omlouvám za zprznění jména. Jak jsem šifroval, tak jsem zaměnil Ladislava, Jaroslavem. Jako správnou odpověď uznávám oboje. Jak Ladislava Mrkvičku, tak Jaroslava.

Ta chyba, ale neměla na šifru žádný vliv, pokud jste na řešení přišly, vyšel vám Jaroslav Mrkvička a to beru jako správnou odpověď, proto jsou všechny námitky zamítnuty dopředu.

A na žádost některých z vás, příští týden malinko přitvrdím. Chcete?

Reklama