Jak jsem včera slíbil tak dnes činím. Předkládám řešení včerejší logické soutěže. Bylo to jednoduché – posuďte samy.

Vy jste pod všemi včerejšími redakčními články, které vyšly o půlnoci a v prvních dvou ranních novinkách mohly najít zcela dole pod čaru čísla a písmena. Dohromady se jednalo o 29 dvojic.

Najít jste to mohly třeba pod článkem, kde jsem Lehkou logickou soutěž vyhlásil.

Tam je úplně dole toto: 23s26o

To znamenalo že 23. písmeno je písmeno s a 26. písmeno je písmeno o.

Když jste našly všechna čísla a písmena pod články a seřadily jste je dle čísel do řady za sebou. Vyšla vám otázka inspirovaná včerejším denním tématem:

Jaká jsou křestní jména Casanovy?

A správná odpověď byla: Giacomo Girolamo

Všem, kterým se podařilo dospět ke správnému výsledku, gratuluji!

Reklama