Včera jsem vám předložil jednu velmi snadnou šifru. pro ty z vás, které si s tím neporadily nabízím správné řešení.

Včera ráno v 8.00 jsem zveřejnil novinku:  Otázka dne a jednoduchá šifra

V té jsem vám položil následující otázku:

 Jqwaerktzsuieopjasmdfeghnjkolůvyxacvlbnnmqe

wejrtszulioapúvasndfěghjcdšjkílůKyxocvrbnsmqiwe

crtkzuýiorpúoasddfághkjk?lůMyxacvlbnámqnweárt

pzuoiovpúěasddfagh-jkblůyyxlcvmbnamqlweýrt.

A na začátku napsal text, kde se nápadně často vyskytovalo číslo 3.  Stačilo si tedy přečíst text tak, že jste četli jen každé třetí písmeno.. viz ukázka:

 Jqwaerktzsuieopjasmdfeghn....

Pak vám vyšla následující otázka: Jak se jmenoval nejslavnější korsický rodák? Malá nápověda – byl malý.

A odpověď na tuto otázku je jednoznačná. Je jím stále Napoleon I. Bonaparte . Jako správné uznám všechny varianty jeho jména.

Všem které vyluštily otázku i správně odpověděly gratuluji a ostatním přeji příště více štěstí.

Bylo to jednoduché, že?

Reklama