Originály mnichovské dohody. Vražedná kulka ze Sarajeva. Boty Milana Rastislava Štefánika. To vše je od úterý 28. října k vidění v expozici pražského Národního muzea.

Výstava Republika 1918–1939, která se pro veřejnost slavnostně otevře v Den státnosti, se pokouší přenést návštěvníky do atmosféry období první republiky a ukázat nejen vše podstatné, na co dnes s hrdostí navazujeme, ale i události a jevy, jež se v dnešní době příliš nepřipomínají.

Expozice představuje opravdové unikáty, vedle vzácných dokumentů – tří originálů mnichovské dohody – i takové „bonbonky“ jako uniformu T. G. Masaryka nebo boty Oldřicha Nového či Milana Rastislava Štefánika.

Originály Mnichovské smlouvy

 Pro veřejnost se rozsáhlá expozice o prvorepublikovém Československu zahajuje symbolicky v den výročí vzniku ČSR 28. října a ukončena bude – rovněž symbolicky – v den výročí zániku Československa 15. března 2009.

Expozice zabere v Národním muzeu všechny volné plochy. Ve třech sálech lidé uvidí přes 1000 předmětů. Ředitel muzea Michal Lukeš prozradil, že rozpočet na výstavu se pohyboval kolem 7 miliónů.

Reklama