Hlavním cílem kampaně #replechuj, kterou asociace spustila souběžně se zavedením vratné zálohy, je zahájení veřejné debaty o zálohování a recyklaci nápojových plechovek.

Kampaň #replechuj, která informuje o zálohování nápojových plechovek ze strany asociace WIACA, tvořenou třemi tuzemskými značkami nápojů, si klade za cíl jít příkladem ostatním hráčům na trhu. Hlavně výrobcům piva a nealkoholických či energetických nápojů. Ti totiž dohromady dají miliony plechovek ročně, jenž končí ve směsném odpadu a svoje zákazníky nijak nemotivují k jejich recyklaci. Zálohování nápojových plechovek je přitom osvědčenou metodou, která již dlouhodobě funguje v několika státech Evropy. Statistiky říkají, že například v Německu se díky záloze vytřídí a poté zrecykluje sedm z deseti nápojových plechovek.

„Ve vyspělých státech Evropy je zálohování a recyklace plechovek naprosto běžným standardem.“

Hlavní myšlenkou projektu #replechuj je zavedení celoplošné zálohy na nápojové plechovky v České republice a zvýšení podílu vytříděných a zrecyklovaných plechovek. „Chceme ukázat trhu, že zálohování plechovek je možný a správný krok zodpovědný směrem k životnímu prostředí a jeho ochraně. Stačí chtít a začít pro to něco dělat. Ve vyspělých státech Evropy je zálohování a recyklace plechovek naprosto běžným standardem.“ vysvětluje současnou situaci Jan Langhans, výkonný ředitel společnosti Vi WINE, která je členem asociace.

Miliony plechovek končí ve směsném odpadu. WIACA to chce změnit

Prakticky všechny vyprodukované nápojové plechovky nyní končí v koších na směsný odpad. To však bude již minulostí. Na vybraných prodejních místech produktů asociace WIACA jsou od minulého týdne rozmístěny speciální koše na recyklaci plechovek. Po jejich naplnění členové asociace na vlastní náklady všechny vytříděné plechovky odvezou do recyklačního centra v zahraničí, kde je bezztrátově zrecyklují na nové plechovky. V České republice totiž žádné zařízení, které by dokázalo plechovky zrecyklovat neexistuje. Pro posílení motivace zákazníků třídit plechovky hodlá asociace na své produkty zavést vratnou zálohu 1 Kč, kterou zákazníci obdrží při vytřídění plechovky do speciálního koše.
„Trh chceme formovat a motivovat ke změně také pomocí petice, která ostatním ukáže, že změnu si přejí lidé této země, a ne pouze několik výrobců s pár set tisíci plechovkami. Podepsat ji mohou všichni, kdo vnímají recyklaci plechovek jako krok správným směrem, na webu asociace www.wiaca.org,“ říká Dominik Hašek, výkonný ředitel společnosti Smarty.

Recyklace plechovek je bezztrátová. Jsou nejekologičtějším obalem

Recyklace plechovek se oproti ostatním typům obalů jako je papír, plast nebo sklo pyšní takzvanou bezztrátovostí. Plechovky je totiž možné recyklovat jedna k jedné. Od momentu, co prázdnou plechovku vytřídíte, to trvá přibližně osm týdnů, než z té samé zrecyklované plechovky pijete znovu. Tento proces recyklace lze navíc opakovat prakticky donekonečna.

Foto: WIACA

Reklama