rep.jpg
Mýtus č. 1: Řepky pěstujeme zbytečně moc

Řepka na sebe vždycky upozorní na jaře svou výraznou žlutou barvou, ale reálně zakrývá cca 15 % orné půdy v České republice. Poslední tři roky se její výměra zmenšila. Ne každý si ale všimne, že často roste na jiném poli. Víte proč? Řepka se na polích střídá s ostatními plodinami, aby nebyla půda jednostranně zatěžována. Řepku tak potkáme na tom samém poli nejdříve za tři roky, ale i později.

Mýtus č. 2: Řepka půdě neprospívá
Řepka je pro zemědělce tzv. zlepšující plodina, která díky své velké nadzemní i podzemní části dobře zadržuje vodu v půdě. Velká část rostliny po sklizení také v půdě zůstane, takže tam nechá organickou hmotu nehledě na to, že řepka je na poli cca 11 měsíců.

Mýtus č. 3: Řepka obsahuje pesticidy a způsobuje alergie
Řepka se pesticidy ošetřuje až dvojnásobně menšími dávkami, než je tomu např. u brambor. Přítomnost pesticidů např. testoval loni DTest, který na 17 vzorcích řepkového oleje pátral po 300 pesticidech. Pouze tři oleje obsahovaly nějaké pesticidy, nicméně nejvýše na úrovni pětiny povolených limitů. Ano, někteří lidé jsou na ni alergičtí, ale jedná se jen o 0,2 % populace.
repe.jpg
Mýtus č. 4: Řepku pěstuje hlavně Agrofert
Řepku v jednotlivých cyklech pěstuje 99 % všech zemědělců, kteří mají rostlinnou výrobu, protože se jedná o zlepšující plodinu pro pole a její další využití je bohaté. V letošní sezóně Agrofert pěstuje 6 % z celkové výměry řepky v ČR.

Mýtus č. 5: Nejlepší rostlinný olej je olivový
Mnoho lidí se domnívá, že nejlepší rostlinný olej je ten olivový, případně slunečnicový. Přitom dle nutričních specialistů má řepkový olej více omega-3 mastných kyselin než olivový. Na rozdíl od slunečnicového je pak možné řepkový olej použít i ve vysokých teplotách. Řepkové oleje si vedly dobře i v loňském testování dTestu.

Mýtus č. 6: Řepka jako biopalivo nemá smysl
Mezi odborníky probíhají vášnivé diskuze o budoucnosti biopaliv. EU v minulosti rozhodla o tom, že se řepka řadí do obnovitelných zdrojů. Její dnešní kritika operuje s argumentem, že i při výrobě biopaliv se spotřebovávají fosilní paliva a jejich samotné spalování také vypouští do atmosféry nezanedbatelné množství skleníkových plynů. Může se tedy opravdu stát, že řepce v tomto směru odzvoní, ale může to dopadnout i naopak.

Foto: ZD Unčovice
60b0bcc28e722obrazek.png

Reklama