O víkendu probíhal v jihomoravském městě Strážnici už 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, který je mimo jiné i inspirací pro mnohé, nově vzniklé festivaly tohoto druhu, aby tak společně zachovávaly dědictví naší kultury.

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici se významně podílí na plnění Úmluvy, vydané vládou ČR - O zachování materiálního kulturního dědictví lidstva.

Že toto dědictví zachováno je, o tom svědčí i následující fotografie, jejichž hlavními „osobnostmi“ jsou ti nejmladší, tedy pokračovatelé tradic a řemesel, naše děti.

Výběr fotografií z MFF Strážnice 2013

Příště: řemesla v Muzeu vesnice Jihovýchodní Moravy

foto: A. Stušková

Přijměte pozvání

Reklama