5e58ea061203aobrazek.png
Až 50 tisíc korun. To je maximální výše celkové ceny rekvalifikačního kurzu, kterou je úřad práce ochoten jednou za tři roky zaplatit za fyzickou osobu, která je registrovaným uchazečem (jste nezaměstnaná), nebo zájemcem (jste zaměstnaná, ale hledáte jinou práci, případně si chcete udržet tu stávající) o zaměstnání. Vaše žádost o příspěvek ovšem musí nejprve projít přes schvalovací komisi úřadu práce. Co všechno zohledňuje a kdo má šanci na její kladné stanovisko?

5e58eaa295979obrazek.pngCo je rekvalifikace?
Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Abyste byla do pro vás bezplatného rekvalifikačního kurzu zařazena, je třeba splnit několik podmínek.

  • Tou základní je být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání.
  • Rekvalifikační kurz nesmí být takzvaně mimo mísu. To znamená, že pro něj i pro výkon profese musíte mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady. To je například příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti a podobně. Je to ale individuální – vždy záleží na typu rekvalifikace.
  • Pro absolvování rekvalifikačního kurzu i pro výkon nové profese musíte být zdravotně způsobilá.
  • Rekvalifikace nesmí být jen vaším rozmarem, ale musí být potřebná a také účelná. To znamená, že vaše dosavadní kvalifikace neumožňuje získání vhodného pracovního místa, a že po rekvalifikaci máte reálnou šanci získat zaměstnání.

5e58eb0221a1bobrazek.pngVhodnou rekvalifikaci vám může nabídnout sám úřad práce, ale s vybraným kurzem můžete přijít i vy sama. Stačí, když úřadu práce předložíte svůj požadavek na daném formuláři. Musí to ale být nejméně 30 dnů před termínem zahájení daného kurzu. Vaši žádost totiž bude posuzovat již zmíněná komise a úřad ji musí administrativně zpracovat. Zároveň po vás bude chtít doložit kompletní cenu rekvalifikace.

Jenže pozor! Přestože od úřadu získáte potvrzení o úhradě ceny, není tato částka nároková. To znamená, že můžete ostrouhat v případě, že kurz bez závažných důvodů nedokončíte. Uhradit úřadu práce cenu rekvalifikace budete nucena i v případě, že odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Čtěte také:

Reklama