Když se jeho matka Alžběta stala dne 6. února 1952 ve svých 25 letech britskou královnou, byly malému Charlesovi pouhé tři roky. Princem z Walesu se stal 26. července 1958, ačkoliv jeho oficiální korunovace proběhla až o jedenáct let později, dne 1. července 1969. I tak je nejdéle čekajícím následníkem trůnu. Pokud na něj usedne, bude zároveň i nejstarším korunovaným králem. Zatímco Alžběta II. se následnicí trůnu stala až poté, co se v roce 1936 ujal vlády její otec Jiří VI., když kvůli sňatku s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou abdikoval jeho starší bratr král Eduard VIII., u Charlese se od jeho dětských let počítalo s tím, že jednoho dne usedne na britský trůn.

ch1.jpg
Foto: Rodinný portrét  krále Jiřího VI. s malým Charlesem.  Zprava královna Alžběta,  princezna Alžběta a zeť princ Filip, vévoda z Edinburghu
Anefo, Public domain, via Wikimedia Commons

Výchova budoucího krále

Směřovalo k tomu jeho formální vzdělání, jako první z královské rodiny získal Charles vysokoškolský titul z univerzity v Cambridge. Po vzoru svého otce, prince Philippa, a dalších předků následně sloužil u královského letectva a námořnictva. Roku 1982 například bojoval ve Válce o Falklandy. Poslední dobou sice přejímá z rukou své matky, kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu, stále více povinností, které náleží vládci Anglie, králem však stále není.

 ch2.jpg
Foto: Mladý Charles
Allan warren, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Už v roce 2018 učinila Alžběta z prince Charlese svého nástupce v čele Commonwealthu, volného sdružení Británie a jejích bývalých kolonií a dominií, které vzniklo po druhé světové válce. Letos dokonce stanul místo ní v čele březnových oslav Dne Commonweatlhu. Stejně tak ji nahradil během květnové ceremonie otevírání nového zasedacího období britského parlamentu. Královna jej přitom dosud vynechala jen dvakrát, v roce 1959 a 1963, a to z důvodu vysokého stupně těhotenství. Letos jí v tom zabránila omezená hybnost.

Obdivovaný i nenáviděný princ Charles

Největší náklonnost veřejnosti si Charles získal pro tragické smrti své první manželky, princezny Diany, se kterou již tehdy nežil. Prohlásil totiž, v rozporu s protokolem, že i po rozvodu je stále členkou královské rodiny a matkou následníka trůnu, proto jí náleží všechny související pietní pocty. Při letošních oslavách platinového výročí královny, která je na anglickém trůnu již úctyhodných 70 let, všechny dojal svým překvapivě emotivním projevem, který začal slovy: „Vaše Veličenstvo, mami…“, v němž jí poděkoval za mnohaletou službu svému lidu.
 
Přesto si v průzkumech oblíbenosti nevede nejlépe. Na základě průzkumu provedeného loni americkým týdeníkem Newsweek, by si Charlese na britském trůnu přálo jen 23 % hlasujících, kdežto jeho syna Williama hned 58 % Britů, zbytek si nebyl jist. Proč se Britové jeho nástupu na trůn obávají? Asi největší kontroverze vzbuzuje Charlesova druhá manželka Camilla, se kterou se seznámil už v 70. letech. Údajně ho oslovila větou: „Moje prababička byla milenkou vašeho pradědečka, co s tím uděláme?“ Charles s ní udržoval poměr i během svého manželství s Dianou.

Trn v oku veřejnosti

Královna Camillu, stejně jako britská veřejnost, dlouho odmítala. Nakonec sňatku svého syna s ní, ke kterému došlo v dubnu 2005, požehnala, ale za splnění několika podmínek. Obřad byl pouze civilní, přičemž královna se ho jako nejvyšší představitelka anglikánské církve, která sňatky rozvedených osob neschvaluje, nezúčastnila. Camilla rovněž nezískala titul princezny z Wallesu, protože tou je navždy v očích veřejnosti lady Diana, nýbrž vévodkyně z Cornwallu. Bylo také rozhodnuto o tom, že kdyby se Charles stal králem, Camille nebude příslušet titul královny, ale jen princezny manželky.
 
V únoru letošního roku, v předvečer příprav na oslavy svého platinového jubilea, se ale královna nechala slyšet: „Až se můj syn Charles v plném rozsahu stane králem, vím, že jemu a jeho manželce Camille poskytnete stejnou podporu, jako jste poskytli mně. Je mým upřímným přáním, aby až ten čas přijde, byla Camilla známa jako královna manželka, protože také ona bude pokračovat ve věrné službě (zemi).“  Tím se snaží předejít problémům s anglikánskou církví, v jejímž čele by Charles jakožto král stanul. Vždyť jeho strýc Edward VII. kvůli sňatku s rozvedenou ženou raději abdikoval. Na druhou stranu, nezaložil snad církev Jindřich VIII. roku 1534 právě proto, aby se mohl snadno rozvést?

chas.jpg
Foto:  Princ Charles na tradičních farmářských trzích v Rumunsku v roce 2008.
Shutterstock

Fanatický ochránce přírody, nebo moudrý král?

Obavy vzbuzují také princovy postoje. Dlouhé čekání na trůn mu umožnilo věnovat se ochraně životního prostředí, biofarmaření, architektuře a homeopatii, kvůli kterým se neváhal pustit ani do ostrých veřejných debat či psaní dopisů příslušným ministrům. Jako panovník se ale z kritika bude muset proměnit v trpělivého rádce, který jako neutrální panovník především naslouchá svému ministerskému předsedovi a může ho maximálně varovat či mu něco doporučit. Samotná královna má pochybnosti, zda toho bude Charles schopen.
 
V televizním dokumentu odvysílaném stanicí BBC však princ svým kritikům vzkázal, že si je dobře vědom odlišností role panovníka a následníka trůnu. Doslova řekl: „Nemůžete se chovat jako panovník, pokud jste princem z Walesu či jiným následníkem. Idea, že v okamžiku, až nastoupím na trůn, budu pokračovat jako teď, je naprosto nesmyslná. Obě situace jsou přece diametrálně odlišné.“ V minulosti se přitom odmítal, v úctě ke své matce, jakkoliv vyjadřovat k tomu, jak by pojímal svoji panovnickou funkci. Nyní už se tomu nevyhýbá, svoji roli budoucího krále přijímá. Otázkou tak zůstává, kdy k tomu dojde?
 
Zdroje: Forbes.cz, newsweek.com, bbc.com, seznam.cz

Reklama