Na náměstí Republiky naproti Prašné bráně stojí dům u Hybernů, ve kterém se dlouhou dobu konalo mnoho důležitých výstav. Dřívější celnice vznikla v letech 1808-1811 přestavbou zrušeného kostela Panny Marie. Vzorem k přestavbě na celnici byla stará berlínská mincovna. Na dům výstavních služeb byla celnice upravena v letech 1940-1942.

Dům u Hybernů byl mnoho let v rekonstrukci a před několika dny, 1. června byla, dokončena oprava fasády. Její dokončení a symbolické předání do rukou Státního fondu kultury se uskutečnilo za přítomnosti zástupců investora, společnosti Hybernia, a ministra kultury Vítězslava Jandáka.

K dokončení rekonstrukce této významné kulturní památky a jejímu plnému zpřístupnění veřejnosti by mělo dojít koncem letošního roku. „Jednou z našich hlavních priorit, proč jsme se rozhodli rekonstruovat tuto cennou stavbu, je vytvořit výjimečné muzikálové divadlo nabízející nezapomenutelné kulturní zážitky pro širokou veřejnost,“ sdělil Ing. Martin Kulina, předseda představenstva společnosti Hybernia.

Na přestavbu objektu dohlíží Národní památkový ústav a majitel nemovitosti  – Státní fond kultury České republiky. Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák u příležitosti dokončení fasády uvedl: „Konečně zmizela z centra Prahy další ,skvrna na kráse´. Těším se, že renovovaný architektonický skvost brzy ožije uměleckou atmosférou.“

Zní to jako pohádka. Historická památka domu U Hybernů se vrací zpět. Abychom však byli objektivní, nelze opomenout stanovisko Klubu za Starou Prahu, který se již na začátku pozastavil nad projektem přestavby paláce U Hybernů a nesouhlasil se stavebními pracemi, které zde proběhly.

Klub za Starou Prahu v roce 2000 protestoval proti likvidaci historického dřevěného krovu, který byl podle něj až na malé detaily dosud v dobrém stavu. Byl proti demolicím, která by znamenaly nevratné poškození této státem chráněné kulturní památky a jeho zástupci podali Ministerstvu kultury návrh na zrušení rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, které tyto demolice připouští.

Při rekonstrukci byla navíc v roce 2001 bez průzkumu zbořena čtvrtina kostela, konkrétně vítězný oblouk, transept a jedno pole lodi včetně přilehlých úseků zdí a pilířů. Tato demolice byla zapříčiněna nutností provaziště v budoucím divadle; momentálnímu podnikatelskému zájmu tedy ustoupila čtvrtina raně barokní stavby, která se i přes necitlivou přestavbu na celnici na počátku 19. století dochovala v pozoruhodně celistvém stavu.

,,I přes námitky všechny kritizované úpravy proběhly a na místě zbořených barokních konstrukcí jsou prvky novodobé, které nijak nerespektují původní vzhled objektu,“ řekl jednatel Klubu Richard Biegel. 

Nepříliš slavná historie domu U Hybernů je již v devadesátých letech, kdy dalo ministerstvo kultury objekt do zástavy za úvěr z nezdařené České lotynky. Z investorů, kteří o rekonstrukci projevili zájem, bohužel nikdo neměl dostatek finančních prostředků.

Střídali se investoři a prodlužovala se doba rekonstrukce.

"Osobně tuto rekonstrukci považuji za skutečně jednu z největších památkových ztrát. Stavba byla navždy zmrzačena i přesto, že byl čas na to zarazit všechny nevhodné zásahy. Pokud vím, že chci vybudovat divadlo, vždy potřebuji provaziště a tím pádem budu muset zasáhnout i do budovy. Tady to bylo ale zcela opominuto a byla doslova zdemolována čtvrtina budovy. Často se setkáváme s nevhodnými zásahy do pražských kulturních památek. Snažíme se nějakým způsobem zasáhnout, upozornit. Někdy je to dlouhodobý proces, někdy pomůže mediální apel. Ale v tomto případě bohužel tyto okolnosti nezafungovaly. Teď už to nespravíme, ale ať je dům U Hybernů alespoň alarmem k uchování dalších památek našeho hlavního města," řekl k situaci Jan Biegel, jednatel Klubu za starou Prahu.

Největší otázkou zůstává, zda mají památky České republiky podstupovat rekonstrukce, které ničí jejich původní ráz (ale udržuje ji při životě) a z krásné historie se tak stává trochu vyumělková skutečnost...?!

Zdroj: www.zastarouprahu.cz
tisková zpráva společnosti Hybernia

Reklama