Nový sponzorský Fond Soare pomáhá hudebníkům se zdravotním postižením. Fond Soare je sponzorský fond, který je určen pro umělecký rozvoj jednotlivců a menších skupin hudebníků se zdravotním postižením.

V prvním roce své existence je fond určen především pro nevidomé a slabozraké žadatele, kteří mohou v tomto roce zažádat o grant ve stanoveném termínu. Formulář k žádosti o grant je možné stáhnout na internetové stránce www.soaresekt.cz/fondsoare. Termín uzávěrky žádostí jen 9. listopad 2007.

Pro letošní ročník 2007/2008 je k dispozici částka 300 000 Kč, která bude prostřednictvím grantů rozdělena mezi vybrané žadatele. Pokud tedy ještě máte zájem o tyto finanční prostředky, nezapomeňte, že žádost můžete podat ještě do začátku listopadu! Žádost o grant mohou podat fyzické osoby i právnické osoby (např. školy), jejichž prostřednictvím se podpora dostane k vybraným hudebníkům.

O přidělení grantu a jeho výši rozhoduje výběrová komise, ve které jsou zastoupeni představitelé vedení společnosti Soare sekt a. s. spolu se zástupcem organizující agentury, hudebním znalcem a zástupcem lionských klubů v ČR.

Následující rok bude ve Fondu Soare shromážděna částka odpovídající jedné koruně z každé prodané lahve Soare sektu za fiskální rok 2007/2008.

„Spojení lionů s projekty, které pomáhají zrakově postiženým, je jednou z hlavních myšlenek našeho hnutí. Hudba je řečí všech lidí na světě, a proto jsme uvítali možnost společně podpořit umělecký rozvoj hudebníků s tímto handicapem,“ říká Ing. Jana Flanderová, viceguvernérka distriktu 122 pro ČR a SR, Lions Clubs International.

Společnost Soare sekt a. s. ve spolupráci s Lionským klubem představila Fond Soare, ze kterého mohou čerpat finanční pomoc hudebníci se zdravotním postižením.

Více informací naleznete na www.soaresekt.cz/fondsoare

Reklama