Vydat se reklamovat vadnou kabelku nebo elektroniku, to je běžná věc. Ne každého ale napadne, že stejné právo na výměnu zboží, nebo vrácení peněz máme v případě zkažených, prošlých nebo jinak znehodnocených potravin. Obchodník totiž za jejich jakost odpovídá až do konce data spotřeby uvedeného na obalu. Po něm už zboží prodávat nemůže vůbec (spotřebujte do), nebo jen na zvláštním místě po patřičném označení (minimální trvanlivost).

fod.jpg
Foto: Shutterstock

S reklamací nečekejte příliš dlouho

V první řadě bychom si měly kupované potraviny pečlivě prohlédnout už v obchodě. Jenže někdy se nemilému překvapení nevyhneme ani tak. To když na nás číhá ukryté pod obalem. Jak postupovat?

Pokud nejde o marginální položku na účtence, vraťte se se zkaženým či jinak znehodnoceným zbožím zpět do prodejny, kde jste ho zakoupila. Máte to příliš daleko a daný obchodník provozuje poblíž vašeho bydliště další pobočky? Můžete reklamaci uplatnit i tam. S sebou potřebujete účtenku. Jestliže ji už nemáte, vystačíte si podle zákona s výpisem z účtu, případně jen se svědkem. Pak je ovšem dokazování, že jste produkt koupila v dané prodejně, složitější. Reklamaci ale vyřešte co nejdříve.

U potravinářského zboží je standardní záruční dobou 8 dní. Jsou ale výrobky (například lahůdky), u nichž může výrobce expirační dobu výrazně zkrátit, často na 24 hodin. A právě tak dlouho trvá i záruční doba, během níž musíte stihnout pokrm reklamovat.

Reklamovat zakoupený potravinářský výrobek ovšem může jen člověk starší 18 let. Za děti a dospívající to musí udělat zákonný zástupce.

Rozhodne obchodník

Formality ohledně reklamací v obchodě řeší vedoucí prodejny, případně jím pověřený zaměstnanec. V supermarketech k tomu slouží většinou obsluha informačního kiosku. Rozhodnout o oprávněnosti vaší nespokojenosti s jakostí potraviny musí prodávající podle zákona o ochraně spotřebitele ihned, nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů.

„Prodávající je tím, kdo celou reklamaci rozhodne, respektive rozhodne v mezích toho, jaké právo z vadného plnění si spotřebitel, tedy kupující zvolil. Práva z vadného plnění jsou: dodání nové věci, výměna, či odstoupení od smlouvy, tedy vrácení peněz, a to vše dle § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V praxi nejčastějším postupem v případě potravin bude výměna či vrácení peněz,“ uvádí Anežka Vrchotová, odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.

Když se neshodnete

Stejně tak se ale může stát, že obchodník bude mít na věc jiný názor, než vy. „Pokud vám v prodejně s reklamací nevyhoví, nebo nesouhlasíte s tím, jak byla reklamace vyřízena, můžete se obrátit na státní kontrolní úřady, které dohlíží na výrobu a distribuci potravin. Ty sice nezajistí kladné vyřízení vaší reklamace, ale alespoň prošetří, zda prodejce postupuje v souladu se zákonem,“ doporučuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím portálu Bezpečnost potravin a radí, kam se v jakém případě obrátit:

  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje jakost, zdravotní nezávadnost a značení potravin rostlinného původu.
  • Státní veterinární správa kontroluje potraviny živočišného původu – nejen maso, masné výrobky, drůbež, zvěřinu, ryby, ale také vejce, med, mléko.
  • Česká obchodní inspekce se zaměřuje hlavně na kontrolu nepotravinářských výrobků, v oblasti potravin kontroluje pouze způsob, respektive poctivost, prodeje.
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - kontroluje například krmiva, osiva nebo skladbu pěstovaných rostlin.
  • Orgány ochrany veřejného zdraví - Ministerstvo zdravotnictví, hlavní hygienik, krajské zdravotní ústavy, krajské hygienické stanice se zaměřují mimo jiné na kontrolu dodržování zásad hygieny ve stravovacích zařízeních - v restauracích, bufetech, ale také ve školních a závodních jídelnách, zajišťují hodnocení zdravotních rizik, prevenci výskytu onemocnění z potravin a podobně.

K vyřešení sporů ohledně neuznané reklamace a dalších neshod mezi zákazníkem o obchodníkem slouží také služba mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci (ADR ČOI).

Zdroj informací: Ministerstvo zemědělství, Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, dTest

Čtěte také:

Reklama