Tak jako všichni obchodníci, i cestovní agentury musí nabízet jen to, co následně skutečně dodrží. A pokud ne, máte právo na reklamaci a následné vrácení poměrné částky z ceny zájezdu. Sleva na něj se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 5 do 50 %.

Co všechno můžete reklamovat?

„Pokud vám cestovní kancelář neposkytla takový zájezd, který jste si objednali, či který jste na základě zvyklostí důvodně očekávali, jedná se o nedostatky zájezdu, které můžete reklamovat,“ uvádí Česká obchodní inspekce (ČOI) s tím, že na druhou stranu ne vždy musí být nenaplněné představy o zájezdu oprávněným důvodem pro reklamaci. Vše je tedy na posouzení, někdy až soudním.

agentura.jpg

Mezi obhajitelné důvody patří nejčastěji záměna hotelu, chybějící či špinavý bazén, probíhající stavební úpravy, nedostatečné vybavení či velikost pokoje, chybějící výhled na moře, nefunkční klimatizace nebo wc, špatná či jednotvárná strava, nedostatečný úklid pokoje, zápach, ale také třeba hluk z okolí, pokud bylo přislíbeno klidné prostředí. Důvodem pro reklamaci je též větší vzdálenost hotelu od pláže, než bylo domluveno, nebo špinavá pláž. Ohradit se můžete i proti nedostatečným službám delegáta nebo chybějícímu animačnímu programu. Zkrátka proti všemu, co vám bylo písemně slíbeno, ale nebylo dodrženo.

Nejčastější důvody pro reklamaci zájezdu

 • Ubytování v jiném hotelu.
 • Chyběl slíbený výhled na moře.
 • Nespokojenost s jídlem.
 • Nevyhovující kvalita ubytování.
 • Nebylo možné spát kvůli hluku z nočního klubu.
 • Hotel byl od pláže dál, než bylo slíbeno.
 • Pozdější čas příjezdu do destinace v důsledku zpoždění letu.

Zdroj: Česká obchodní inspekce

„Reklamovat můžete jednoduše vše, co vám cestovní kancelář slíbila, ale nesplnila. Slevu z ceny zájezdu můžete žádat nejen za porušení cestovní smlouvy, ale také v případě nepravdivých informací na webových stránkách či v katalogu cestovky,“ shrnuje společnost Vaše nároky.cz, která se zabývá zajišťováním získání finančního odškodnění nejen pro zklamané klienty cestovek.

Jak ale upozorňuje ČOI, o vašich právech z vad zájezdu vás musí informovat cestovní kancelář. O vadách zájezdu samozřejmě hovoří také občanský zákoník.

Jak reklamovat zájezd?

Nejlépe okamžitě a písemně. Reklamaci předejte delegátovi či jinému pověřenému pracovníkovi vaší cestovní (případně zprostředkovatelské) agentury a nechte si ji potvrdit. Některé závady lze bez problému odstranit na místě, takže si stihnete užít zbytek dovolené. Pokud se ale stane, že cestovní kancelář nechce nebo nemůže s vaším problémem nic udělat, můžete jednat sami.

dovolena.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

„Delegát nebo přímo cestovní kancelář by po reklamaci měli bezodkladně zjednat nápravu. Pokud by tak neučinili ani v přiměřené lhůtě, kterou jim určíte, máte právo si nápravu zajistit sami. Pokud například na vašem hotelovém pokoji neteče voda a cestovní kancelář není schopná vás přestěhovat do jiného pokoje, můžete si srovnatelné náhradní ubytování vyřídit a dožadovat se po cestovní kanceláři úhrady nákladů s tím spojených,“ radí ČOI.

V každém případě si s reklamací pospěšte. Podat ji můžete nejpozději jeden měsíc po skončení zájezdu.

Správný postup reklamace

Vše si řádně zdokumentujte, tedy vyfotografujte nebo natočte na kameru, abyste měli důkazy. Ale pozor, ne jen detaily závady! Vždy zdokumentujte i celek tak, aby nebylo sporu o tom, kde byly záběry pořízeny.

Podejte písemnou reklamaci, kterou si nechte potvrdit zástupcem cestovní agentury.

V textu reklamace musí být:

 • Kdo a vůči komu reklamaci podává
 • Číslo smlouvy či zájezdu
 • Podrobný popis závad
 • Jak si přejete, aby byla reklamace vyřízena
 • Nesmí chybět datum uplatnění reklamace a podpis

Můžete se inspirovat například tímto vzorem formuláře.

Jak dlouho čekat na vyřízení reklamace?

Obecně musí cestovní kancelář vyřídit vaši reklamaci nejpozději do třiceti dnů. Zejména se jedná o reklamaci týkající se požadované slevy z celkové ceny zájezdu. Pokud jde ale o vadu zájezdu odstranitelnou v místě pobytu, je cestovní kancelář povinna vadu odstranit ve vámi určené lhůtě. Ta ovšem musí být přiměřená závažnosti reklamované vady.

Jestliže s vámi cestovní agentura nekomunikuje a reklamaci odmítá vyřídit, můžete se obrátit na soud.

Čtěte také:

Uložit

Reklama