Jsou mladí lidé z dětských domovů aspoň trochu připraveni na dospělý život, například uspět na trhu práce a získat zaměstnání? Jak vyplývá z průzkumu, zveřejněném v této Edici Otvíráme, v dětských domovech si o budoucím životě s mladými lidmi především „povídají“. Profesionální pomoc je v menšině. Samozřejmě - co dětský domov, to jiná situace. I zde záleží především na lidech. Jak ostatně vyplývá z následujícího rozhovoru s Marií Kučerovou.

„V současné době již celá řada neziskových organizací nabízí projekty, které se snaží připravovat děti z dětských domovů na samostatný život,“ říká Marie Kučerová, ředitelka Dětského domova Kašperské Hory a druhá místopředsedkyně výboru Federace dětských domovů ČR, a hned jako příklad zmiňuje projekty organizací Spolu dětem „Postav se na vlastní nohy“ či Nadace Terezy Maxové dětem „Job“.

Připomíná také, že Krajský úřad Plzeňského kraje jako zřizovatel dětských domovů už realizoval dva projekty „Šance pro budoucnost“ a „Krok do života I“, na nichž se podílelo všech sedm dětských domovů v kraji a partnery jim byly městské a obecní úřady a úřady práce a další organizace v místě dětských domovů. A co to přineslo dětem, resp. vlastně už dospělým, kteří opouštějí brány ústavních zařízení?

„Díky těmto projektům mimo jiné domovy získaly asi deset startovacích bytů pro děti, které odcházejí z DD do života a nemají žádné zázemí,“ říká Marie Kučerová. „Náš dětský domov má tyto byty tři a využívá je podle potřeby – jako cvičné byty pro klienty, kteří se připravují na budoucí povolání i samostatný život, a jako byty startovací. Všechny tyto byty jsou mimo dětský domov v nájmu od městských úřadů, v našem případě v Sušici a Horažďovicích. Kromě toho máme ještě dva cvičné byty přímo v budově dětského domova, zde se připravují na samostatnost dva chlapci a jedna dívka pod občasnou kontrolou vychovatelů,“ ilustruje konkrétním příkladem z Kašperských Hor.

Na samostatný život jsou děti připravovány po celou dobu pobytu v dětském domově způsobem výchovy v rodinných skupinách, kde je 6 až 8 dětí různého věku i pohlaví, sourozenci jsou samozřejmě ve stejné rodinné skupině. Ta obývá velký byt, kde si děti za pomoci tet a strýčků (vychovatelů) vaří, uklízejí, perou prádlo, nakupují potraviny, oblečení a podobně.

Pobírají také kapesné a učí se hospodařit s vlastními finančními prostředky. Ti starší 16 let mohou ve volném čase chodit na brigády – pokud je ovšem seženou, připomíná ředitelka domova.

kucerova

Podle Marie Kučerové je největším problém dětí z dětských domovů jejich nízké sebevědomí. „Protože si nevěří, velmi často selhávají, při prvním neúspěchu raději vše vzdají,“ říká, ale nezapomene podotknout, že je to samozřejmě individuální. I proto se jim domov snaží aspoň start do dospělého života maximálně ulehčit.

„Každý, kdo odchází z dětského domova (po dovršení plnoletosti nebo po skončení přípravy na povolání), dostává věcnou či finanční pomoc do výše 15 000 korun. Ve spolupráci s o. s. Dejme dětem šanci mohou dostat další věcnou pomoc (věci potřebné k provozu domácnosti) také v hodnotě cca 15 000 korun. A před odchodem z domova každému pomůžeme najít práci i bydlení (ve startovacím bytě, na ubytovně, v domě na půl cesty apod.). Záleží pak už na něm, zda si to udrží, či nikoliv,“ vypočítává Marie Kučerová, co všechno může domov „svým“ dětem nabídnout. Ale zmiňuje i podporu morální, která je hlavně pro děti bez zázemí minimálně stejně důležitá – a odpovídá tak zároveň na otázku, zda děti o kontakt s domovem po odchodu stojí a vyhledávají ho.

„Většina dětí z našeho domova s námi udržuje kontakt i po odchodu. Některé přijdou požádat o pomoc, když ztratí zaměstnání, doklady apod., jiní se přijdou pochlubit se svými dětmi a podobně. Každých pět let pořádáme setkání s bývalými klienty a zaměstnanci, a tato setkání jsou vždy velmi milá a plná emotivních zážitků. Vždycky přijedou desítky „našich“ dětí,“ uzavírá ředitelka dětského domova v Kašperských Horách.

-vo-

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit v pátek 8. 11. 2013.

Reklama