Dnes je tomu přesně dvacet let, co Zdeněk Svěrák společně s několika dobrovolníky ze Svazu paraplegiků otevřel v pronajaté budově na Praze 10 Centrum Paraple. Tato obecně prospěšná organizace, jejíž činnost je zaměřena na pomoc lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu jejich života se dnes, po dvaceti letech svého působení, řadí mezi nejkomplexnější pracoviště svého druhu v České republice, a my vám exkluzivně pro Ženu-in přinášíme rozhovor s  jeho ředitelkou, paní Margitou Pištorovou.

vvvv

Zakladatelé Zdeněk Svěrák a Alena Kábrtová a současná ředitelka Margita Pištorová (vpravo).

Foto: Martin Salajka

Již dvacet let pomáhá Centrum Paraple lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál. V České republice dříve neexistovalo komplexní specializované pracoviště, které by poskytovalo či zprostředkovávalo pomoc vozíčkářům s poškozením míchy při řešení mnoha zdravotních a sociálních problémů a napomáhalo tak v jejich návratu k běžnému aktivnímu životu. Vznikla proto myšlenka vybudovat centrum s potřebným prostorovým a technickým zázemím. V říjnu roku 1994 Zdeněk Svěrák společně s Olgou Havlovou slavnostně otevřeli v budově bývalých jeslí v Praze 10 – Malešicích informační, poradenské a rehabilitační centrum pod názvem Centrum Paraple, které dnes slaví své dvacáté narozeniny, a my jsme v tento jubilejní den popovídali s osobou nejpovolanější – ředitelkou Centra Paraple paní Margitou Pištorovou.

Centrum Paraple dnes slaví dvacet let, paní ředitelko, řekněte mi, na co jste nejvíce hrdá?
Jsem velice hrdá na to, že se díky dlouhodobé ochotě a pomoci mnoha lidí a firem podařilo prakticky z ničeho vybudovat vysoce specializované, na území ČR jedinečné zařízení, které je schopno v průběhu roku poskytnout zdravotní, sociální a další služby opakovaně až 1 400 vozíčkářům. Umíme si představit sami sebe v situaci člověka, který se ze dne na den ocitne upoután na vozík, zcela nesoběstačný? Centrum Paraple pomáhá právě těmto lidem už 20 let. Začínalo v jedné kanceláři o rozloze cca 160 m2 s několika dobrovolníky. Dnes poskytujeme služby na rozloze cca 2 300 m2, máme přes 50 zaměstnanců a denně může využívat naše pobytové i ambulantní služby cca 30 osob. Řadě dalších osob pomáháme poradenstvím po telefonu nebo písemně.

vvv

Foto: Tomáš Lisý

Kterým osobám konkrétně pomáháte? Jak je možno se na vaše centrum obrátit?
Centrum Paraple je tu pro osoby s poškozením míchy v důsledku úrazu (nejčastěji autohavárie, skok do vody, pád z výšky…) a v malé míře i následkem onemocnění. Každoročně přibývá přibližně 250 osob, jež zůstávají díky úrazu na vozíku. Jedná se tedy o úzce vymezenou cílovou skupinu, kdy usilujeme o nezbytnou všestrannou pomoc zajištěnou týmem pracovníků z mnoha oborů. Na Centrum Paraple je možné se obrátit velice jednoduše. Je možné nám zavolat na telefonní číslo 274 771 478 nebo napsat e-mail na adresu: paraple@paraple.cz. Kolegové vám zde poskytnou potřebnou pomoc a podporu. 

Co je tím důvodem, proč jste se rozhodla pro Centrum Paraple pracovat?
Na to je celkem jednoduchá odpověď. Je to naplňování našeho motta „Pomáháme vozíčkářům najít cestu dál“ v každodenní praxi. Naše pomoc a veškeré služby lidem s poškozením míchy jsou zaměřené nejenom na poskytování potřebné péče, bez které se tito lidé neobejdou, ale je zejména o tom ukazovat každému z nich řadu možností, které i osoby s poškozením míchy mají. Tito lidé začínají po osudovém okamžiku, kdy se jim kompletně zhroutí celý svět, novou cestu životem. Tu cestu musí najít. Ale ani oni sami, ani jejich příbuzní a známí nevědí, jaká vlastně ta cesta je a jaká může být. Proto je tak důležité ukazovat jim všechny možnosti, které mají a které si často nedovedou ani představit. Otvírání nových příležitostí je založeno na individuálních potřebách, přáních, ale zejména možnostech každého našeho klienta. Důraz na opravdu individuální přístup v kombinaci s multidisciplinaritou týmu je nezbytným předpokladem úspěchu naší práce. Není nic krásnějšího než vidět vozíčkáře, který zvládá péči o sebe sama, o svou domácnost, funguje uprostřed dobrých rodinných a přátelských vztahů, umí využít svůj volný čas a dokonce může pracovat, protože má pro to vytvořené vhodné podmínky. To je klient, kterému se podařilo „najít cestu dál“, a to i díky naší podpoře a pomoci.

vvvv

Foto: Tomáš Lisý

Stručně tedy prosím našim čtenářkám vysvětlete, jak Vaše centrum funguje?
Centrum Paraple je jediným zařízením svého druhu v ČR. Poskytujeme zdravotní služby, jako je fyzioterapie, ergoterapie, psychologie. Dále poskytujeme sociální služby, tedy sociálně rehabilitační pobyty, tzv. odlehčovací služby neboli respitní péči a poradenství. V neposlední řadě poskytujeme řadu kurzů vzdělávacích, jež jsou přípravou na zaměstnání, ale i kurzů k využití volného času, zejména sportovní a výtvarné kurzy.

Provoz vašeho zařízení je jistě velmi nákladný, jak je možno vám přispět?
Ano, to je. Předně jsme financováni zdravotními pojišťovnami, z dotací, příjmy od klientů, ovšem přibližně polovinu peněz musíme získat od štědrých dárců, ať už firem nebo jednotlivců. Čtenářky nás mohou podpořit zasláním jednorázové dárcovské SMS ve tvaru DMS PARAPLE nebo roční SMS ve tvaru DMS ROK PARAPLE. Případně mohou přispět v rámci vysílání 21. Dobročinné akademie, kterou vysílá ČT1 a Radiožurnál v sobotu 15. 11. od 21:00 hod. 

gggg

Foto: Martin Salajka

Děkujeme Vám za vstřícný rozhovor a přejeme mnoho úspěchů!

Podrobné informace o Centru Paraple také na adrese:
www.paraple.cz/

Čtete také:

Reklama