Naším aktuálním tématem je nemoc osteoporóza. Toto onemocnění se týká především žen, proto jsme se rozhodli pro seriál článků, které mohou být pro vás a vaše blízké inspirativní a užitečné. Budeme rádi, když se zapojíte i vy vlastními příběhy. Posílejte je do redakce.

shutterstock-181678880-osteopor1.jpg
Zdroj fotografie: Shutterstock

Proč jsou informace o osteoporóze tak důležité pro ženy právě kolem období menopauzy a po ní? 
Osteoporóza souvisí s věkem, ale není neodvratným důsledkem stárnutí. V mládí a dospívání je množství kostní hmoty, ze kterého budeme moci později čerpat, určeno čtyřmi faktory – geneticky, hormonálně, výživou a fyzickou aktivitou. Přibližně do 25. roku života převažuje novotvorba kosti nad její ztrátou. V dalších přibližně 10 letech je proces odbourávání kosti a jejího růstu v rovnováze. Od 30–35 let kostní hmoty pomalu ubývá (což představuje přibližně 0,5 % za rok). Ale riziko zlomenin, kvůli kterému se o osteoporózu zajímáme, je zvýšené hlavně u lidí, kteří mají kromě obvyklého věkového úbytku kostní hmoty ještě další rizikové faktory. Důvodem k medikamentózní léčbě osteoporózy tedy není samotné zjištění osteoporózy, ale vysoká pravděpodobnost zlomenin, která závisí mimo jiné na stupni úbytku kostní hmoty.

Vliv menopauzy, hormonální nedostatečnosti
Kolem 50. roku je vlivem hormonálních změn úbytek kostní hmoty přechodně zrychlený u zhruba třetiny žen. Po 60. roce už opět pokračuje pomalejší úbytek kostní hmoty a riziko zlomenin se dále zvyšuje s věkem jak u žen, tak u mužů. Postmenopauzálně zrychlený úbytek kostní hmoty je tedy jen jedním z řady faktorů určujících riziko zlomenin.

Jak souvisí výskyt osteoporózy s dědičností?
Genetika hraje důležitou roli při vytváření kostní hmoty v dětství a v dospívání, a částečně také vysvětluje riziko zlomenin v dospělosti. Zlomenina kyčle u matky je velmi významným geneticky podmíněným rizikovým faktorem zlomenin u dcer. Asi 15 % žen má již před menopauzou osteopenii. Označuje se tak sice ještě normální, ale přesto výrazně podprůměrné množství kostní hmoty. Ženy s osteopenií by tedy měly dbát na prevenci dalšího úbytku kostní hmoty. Genetická dispozice je jednou z možných příčin osteopenie. Také nízká hodnota body mass indexu (nízká hmotnost vztažená k výšce těla), která je do jisté míry dána genetickou výbavou, je rizikovým faktorem pro osteoporózu. Geneticky jsou podmíněny také některé poruchy metabolismu kostí, jež mohou být důvodem nízkotraumatických zlomenin u mladých osob.

Osteoporóze se říká tichý strašák 21. století

Toto metabolické onemocnění, které se projevuje řídnutím kostní hmoty.

Pružnost a pevnost kostí klesá a dochází tak k náhlým zlomeninám i při minimální zátěži. 

Jen v České republice se tato nemoc v současnosti týká zhruba půl milionu lidí.

Důležité informace

 • Osteoporózou, tedy řídnutím kostí, trpí přibližně 75 milionů lidí v celé Evropě, USA a Japonsku. V roce 1994 bylo toto onemocnění dokonce zařazeno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) mezi prvořadé problémy zdravotnictví.
 • Vzhledem ke skutečně vysokému riziku onemocnění po padesátce, by zejména ženy neměly čekat na první příznaky a měly by věnovat pozornost prevenci a informativnímu vyšetření.
 • U žen se totiž osteoporóza vyskytuje 3x častěji než u mužů.
 • Bylo také zjištěno, že celkem 85 % všech zlomenin zápěstí postihuje ženy.
 • S předcházející zlomeninou se pravděpodobnost další zlomeniny navíc zvyšuje o 86 %.
 • Pokud srovnáme onemocnění rakovinou prsu s onemocněním osteoporózou, zjistíme, že celoživotním rizikem zlomeniny kyčle je ohrožena jedna ze šesti bělošek. U rakoviny prsu je to jedna z devíti žen.
 • Riziko alespoň jedné zlomeniny kyčle, předloktí nebo obratle během života člověka je přitom srovnatelné s rizikem vzniku kardiovaskulárního onemocnění a pohybuje se kolem 40 %.
 • Osteoporóza u žen nad 45 let zapříčiňuje vyšší počet dní strávených v nemocnici než mnoho jiných chorob včetně cukrovky, infarktu myokardu a rakoviny prsu.
 • Ukazuje se také, že u mnoha žen, které utrpí zlomeninu vlivem zvýšené křehkosti kostí, není pravděpodobná osteoporóza vhodně diagnostikována a léčena.
 • Velké množství jedinců s vysokým rizikem další zlomeniny (až 80 %), kteří již prodělali kvůli osteoporóze alespoň jednu zlomeninu, pak není vůbec sledováno a léčeno.
   

Napište nám svůj příběh

Máte osobní zkušenost s tímto onemocněním? Týká se vás osobně nebo někoho z vašich blízkých? Zapojte se do našeho tématu a napište nám svůj příběh!

Tři z vás odměníme balíčky s doplňky stravy s vitamínem D, který podporuje sílu a zdraví kostí!

Jedna z vás získá značkové povlečení na 2 lůžka od značky Matějovský.

Celkem odměníme 4 výherkyně.

Své příběhy vkládejte ZDE

Reklama