Kubovy kresby jsou působivé3. 7. 2008 11.00 hod.
Hromadně jsme se včera byli podívat na proklamované Kubově výstavě kreseb, které brzy podbarví obsah knihy básní a povídek o dracích.

Ochlazováni vlastním potem jsme vpluli do budovy Městské knihovny na Smíchově, která o klimatizaci sice slyšela, ale zřejmě ji z úsporných důvodů neprovozuje. Na druhou stranu, kde jinde představit kresby ke knize nežli v knihovně. Navzdory faktu, že dýchánek se konal v místnosti jen o něco málo větší než kabina nákladního výtahu a že vzduch v ní se nevyměnil od doby, kdy byla budova postavena, zde panovala dobrá nálada a nechybělo ani pohoštění.

Obětavě jsme dali přednost přítomnému koláči, protože podezřele rychle měnil skupenství. Musím říct, že ač bylo možno jej směle zkonzumovat i brčkem, byl vynikající. Ti, kteří zde nebyli vozem, se mohli posilnit sangrií, a pro nás dopravce byl připraven jablkový džus tělové teploty.

 

Organizátoři připravili zajímavý program

 

Zahájil jej Kuba vtipným proslovem, za který byl odměněn bouřlivým aplausem. Poté se slova ujala Kubova paní.

Nutno říci, že za tak procítěný, ba přímo dramatický a slzu do oka vhánějící přednes několika básní o dracích by na prknech, která znamenají svět, jistě počítala opony na desítky. Atmosféru dokreslila jemná dívka, mistrně ovládající zvuky klarinetu, které srdnatě asistoval jeden z účastníků vernisáže, suplující stojan na noty.

 

Bohužel, někteří z nás měli ještě nějaké večerní povinnosti, a tak se nemohli zdržet do konce. Vzhledem k faktu, že Kuba tady v tuto chvíli ještě stále není, byl večírek zdá se velkolepý.

 

Kubova paní v uměleckém opojeníNechyběl ani Radek Kříž a Kláře Křížové sangria udělala radostOchotný, živý stojan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuba je také básníkem

 

Myslela jsem si, že Jakub jen maluje, ale on píše i hezké básničky. Upozornil mne na to Pavel, který si až do zahájení slavnosti myslel, že se jedná o křest knihy, a tajně doufal, že se cestou zpátky bude v MHD kulturně pást..:)

 

Čtvrteční chvilka poezie

Snad se Jakub neurazí, když úryvek jedné z básní zveřejním:

 

….Myšlenky na peří

mizí v oceánu,

do dálky, s korálky

perlové paní.

 

Nikdo mi nevěří

že jsem brzy k ránu

pod bouřkou, s vlaštovkou

opustil spaní.

 

Vlétli jsme do dveří

z rudých tulipánů,

na místě, kde jsem Tě

pohladil dlaní.

 

Myslím si, že je hezké umět něco zevnitř sebe vyjádřit v jemných verších…

 

Míša

Reklama