Digitální hry dokáží přispět k počítačové gramotnosti dětí a zabavit je, když rodiče nemají čas. Jsou snadno dostupné, proto si dejte pozor na zvýšené riziko vzniku závislosti a nabídněte dětem i jiné alternativy her, do kterých se může zapojit celá rodina. Tradiční hry rozvíjejí sociální interakci a představují jednoduchý způsob jak kvalitně s dítětem strávit čas a rozvíjet přitom jeho dovednosti.

Společně strávený čas
V době, kdy se zdá být až nadlidským výkonem odtrhnout vaše potomky od elektroniky, přinášejí tradiční hry vítané zpestření oproti izolaci digitálního světa. „Za klíčový přínos tradičních her, které dítě hraje s rodiči, sourozenci nebo vrstevníky, pokládám to, že vedle samotného požitku ze hry dochází k rozvoji sociálních vztahů – v řadě her jsou spojenci – a posilování soudržnosti rodiny,“ říká dětský psycholog PhDr. Václav Mertin.

Hraní zvláště týmových deskových strategických her rozvíjí komunikační dovednosti dětí a vzniká přitom i prostor pro navázání důvěrnějšího vztahu. „Při společných hrách, nebo alespoň mezi jednotlivými koly, si můžete povídat a rodiče tak s dítětem mohou probrat různá témata, na která se jinak nedostává čas,“ připomíná psycholog.

Zatímco k reálné hře (deskové či karetní) potřebujete alespoň jednoho spoluhráče, videohru si může zahrát člověk sám. Pohyb ve virtuálním světě proti virtuálnímu soupeři však nevytváří plnohodnotnou komunikaci. I při společném hraní digitálních her se projevuje určitý odstup vůči spoluhráči, protože, i když jsou spolu, pozorují obrazovku a sociální interakce jako při tradičních hrách tu zcela chybí. Počítačové hry se ale hodí v okamžiku, kdy nelze sehnat dalšího hráče.  „Zajistí dobré zaměstnání pro dítě ve chvílích, kdy se mu rodiče skutečně nemohou věnovat, nebo když situace není vhodná např. v čekárně, v autě,“ dodává.

lab

Pravidla podle vás
Po splnění několika nepatrných podmínek je pro rozvoj dítěte ideální hraní zejména strategických stolních her s rodinou. Mezi tyto podmínky patří např. to, že rodiče srozumitelně vysvětlí pravidla podle vyspělosti dítěte a podpoří je v krizových situacích. Václav Mertin vysvětluje:  „Je pravda, že z psychologického hlediska je přínosný téměř veškerý čas, který dítě tráví s rodiči, nicméně při společných činnostech, jako je hraní her, bývá přínos výrazně větší.“ Na rozdíl od digitálních her s naprogramovanými pravidly dokáží rodiče lépe manipulovat s podmínkami tradičních her (třeba upravovat náročnost) tak, aby si dítě dobře zahrálo a mohlo vyhrát.

Rozvoj schopností dítěte
Nepodceňujte výběr hry, pokud chcete zároveň rozvíjet i dovednosti dětí.  „I jednoduché hry jsou přijatelné, ale vhodnější jsou takové, které kromě prvků zábavy nabízejí i prvky vzdělávací,“ doporučuje dětský psycholog.  Vybírat můžete i podle toho, jaké schopnosti chcete u dítěte rozvíjet. Snadné typy skládaček puzzle pomáhají rozvíjet motorické schopnosti a zároveň učí malé děti trpělivosti při jejich dokončení.  „Zvláště taktické deskové hry typu Labyrinth nebo Scotland Yard rozvíjejí u těch větších strategické uvažování, podporují kritické a analytické myšlení. Děti se za jejich pomocí učí přijímat přiměřenou míru rizika – schopnost, která je velmi důležitá v běžném životě. Je však třeba zdůraznit, že zejména pro začínající hráče je rozvoj příslušných dovedností zpravidla závislý na vedení dospělých,“ dodává.

I když většina rodičů neschvaluje digitální hry, nemusí být pro děti jen zlem. „Digitální hry mají nepochybně pro rozvoj dítěte také význam,“ upozorňuje Václav Mertin. Díky nim se učí zacházet s moderní technologií již od útlého věku a pomáhají k počítačové gramotnosti. U her typu Nintendo Wii a Xbox, které zapojují celé tělo, mohou dítě nalákat i na skutečný sport. Dávejte si však pozor na to, jak často tráví čas s elektronikou.  Dostupnost digitálních her v sobě nese zvýšené riziko vzniku závislosti. Nastavte proto pevně dobu, po kterou se dítě smí věnovat obrazovkám. Mimo virtuální svět dítěti také nabídněte další alternativy her, do kterých se může zapojit celá rodina.     

Reklama