Každému ze šesti vybraných soutěžících je přidělen osobní lékař. Podaří se jim zbavit se své závislosti?

Vyléčení", nová reality show, která pomáhá přestat s kouřením, zná své finalisty. Z dvou set přihlášených účastníků vybrala porota 6 finalistů. Veřejnost nyní může po dobu 12. týdnů sledovat jejich odvykání na webových stránkách www.vyleceni.cz a také jim posílat své hlasy.

Finalisty vybrala odborná porota tak, aby byla zastoupena obě pohlaví, různé věkové kategorie, různé typy vzdělání, různé oblasti republiky, různá povolání. Pod vedením lékařů začnou léčebnou odvykací kúru, jejíž součástí budou pravidelné kontroly a náhodné „antidopingové" testy. Komentáře odborníků, lékařů a samotných soutěžících bude veřejnost sledovat prostřednictvím webových stránek www.vyleceni.cz, na nichž bude také pro jednotlivé soutěžící hlasovat. Hlavní cenu 60 000 Kč získává sympaťák, který přestane kouřit a současně na internetu obdrží nejvyšší počet hlasů.

MUDr. Eva Králíková, CSc., předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku se jako odborný garant vyjádřila takto: Šest vybraných finalistů bude nyní podstupovat léčbu závislosti na tabáku pod dohledem lékaře, a navíc s podporou veřejnosti, což pro ně může být velká pomoc. Na druhou stranu se jimi mohou nechat inspirovat i ostatní kuřáci: Sedm kuřáků z deseti by raději nekouřilo, tak snad se někteří konečně odhodlají přestat."
Každému ze šesti vybraných soutěžících je přidělen osobní lékař-kouč. Ten na něj po celou dobu soutěže dohlíží. Na základě vstupního vyšetření kouč stanovuje optimální léčebnou terapii. Odvykání probíhá v běžném denním životě každého soutěžícího, který je ovlivněn pouze pravidelnou spoluprací s médii, popřípadě lékařem. Nejedná se o pobyt v žádném zařízení.

Soutěž má dvě fáze. V první dvoutýdenní fázi, v tzv. zahřívacím kole, ještě soutěžící není za případné kouření penalizován. Následujících devět týdnů je už cigareta tabu.

Více informací a profily finalistů naleznete na www.vyleceni.cz.

 

Reklama