Pokud trávíte svou dovolenou poblíž Náchoda, nemůžete si nechat ujít návštěvu Ratibořic.

Ratibořický zámek
Díky Babičce Boženy Němcové je zámek znám především jako letní sídlo vévodkyně Kateřiny Bedřišky Vilemíny Benigny Zaháňské. Díky této knize jde také o jednu z nejnavštěvovanějších památek v Čechách.
Je to jednopatrový barokní zámeček s kaplí ve stylu malých italských letohrádků. Rozsáhlé stavební úpravy v Ratibořicích provedla Kateřina Zaháňská, když zdědila Náchod a Ratibořice.
Dala zbourat kapli, upravit přístavek pro hosty a služebnictvo a přikázala zámek přebudovat v moderní empírové sídlo. Nechala odstranit hospodářský dvůr z volného prostranství před zámkem a postavila nový na dnešním místě. Z rybníčku k napájení dobytka zřídila jezírko a na louce před zámkem anglický park. Nařídila zbořit i panské bělidlo pod zámkem a zrušila dosavadní zámeckou ovocnou zahradu. Nedaleko zbořeného bělidla byl vystavěn zděný skleník s bytem pro zahradníka a ke skleníku rozšířen nově založený park.
V ratibořickém údolí od České Skalice po Rýzmburk zřídila Kateřina Zaháňská rozsáhlý anglický park přecházející ve volnou přírodu s lučními porosty, skupinami stromů, s množstvím cest a steziček, s alejemi a mosty přes řeku.

Zámecký park
Rozkládá se na ploše 5,58 ha. Má tvar elipsy, na severním a jižním okraji přechází plynule do volného lesního porostu, východní a západní hranici parku tvoří úpatí příkrého svahu nad úpskou nivou. Vzhledem k zdejšímu podhorskému podnebí se původně počítalo jen s výsadbou severoamerických dřevin, ale později se tato koncepce změnila v pestrou směs dřevin z různých oblastí světa. Ratibořický park patří k nejvzácnějším historickým zahradám ve východních Čechách.

Babiččino údolí
Krajinu táhnoucí se od České Skalice podél řeky Úpy ze severu nazval Babiččiným údolím poprvé roku 1878 smiřický lékař a spisovatel Otakar Jedlička. Příroda Babiččina údolí je zahrnuta do chráněného území a dnes je jeho jižní část od České Skalice až ke Slatinskému mlýnu nazývána národní přírodní památkou s rozsáhlým ochranným pásmem.
Od roku 1981 vede do Ratibořic a na Rýzmburk naučná stezka. Měří 7,5 km a má 18 informačních tabulí a 7 literárních a přírodovědných zastavení. Na obsahu naučných tabulí i na podrobném průvodci s mapou, 45 fotografiemi, německým a ruským resumé spolupracovali odborníci z nejrůznějších oborů.
Stezka je v provozu od května do října. Popis jednotlivých zastavení najdete na stránkách města Česká Skalice.

Staré bělidlo
Dřevěná roubená chalupa krytá šindelem. Na Staré bělidlo umístila Božena Němcová děj knihy Babička. Také Staré bělidlo bylo po roce 1945 vybaveno dobovým lidovým nábytkem a zařízením podle spisovatelčina vyprávění ze sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Některé další úpravy budovy i jejího okolí byly provedeny při natáčení barevného televizního filmu režiséra Antonína Moskalyka Babička z roku 1970.
V dnešním Starém bělidle, chaloupce č.p. 7 u Viktorčina splavu, Panklovi nikdy nebydleli. Božena Němcová v něm prožila roku 1844 krásné prázdniny se svými dětmi. Sem později přenesla v Babičce vzpomínky na dětství prožité na starém panském bělidle pod zámkem a vytvořila dílo tak reálné a umělecky dokonalé, že za ním každoročně putují tisíce vděčných čtenářů. Původní panské bělidlo, kde Panklovi žili po příjezdu do Ratibořic a kde Barunka prožila šťastné dětství s babičkou, stávalo poblíž starého zámeckého skleníku vedle ovocné zahrady.

Viktorčin splav
Podoba starého dřevěného splavu za Starým bělidlem byla už v minulosti několikrát změněna. Dnešní betonová a kamenná čela splavu musela být při posledním natáčením barevného Moskalykova filmu před rokem 1970 přechodně obložena nařezanou kulatinou z velkých kmenů, aby splav připomínal dobu spisovatelčina dětství.

AKCE
Od 9. do 15. června 2003 můžete v Ratibořicích navštívit „Oživení postav z Babičky Boženy Němcové“. Tradiční setkání se známými postavami z díla Boženy Němcové se uskuteční v zámeckém parku, ve mlýně a na Starém bělidle.

V sobotu 23. srpna 2003 bude v zámeckém parku v Ratibořicích od 14. hodiny výstava historických veteránů doprovázená hudbou a promenádou v historických kostýmech.

Od 5. do 13. září 2003 probíhají tradiční Jiřinkové slavnosti.

V sobotu 13. září 2003 probíhá Vlastivědná vycházka Babiččiným údolím. Pořádá ji Společnost pro záchranu Babiččina údolí u příležitosti Dnů evropského dědictví.

Informace jsou čerpány ze stránek Města Česká Skalice, kde také najdete podrobnosti a pozvánky na více akcí v okolí.  
www stránky: http://www.ceskaskalice.cz/