BERLÍN - Němečtí vědci z univerzity v Tübingenu tvrdí: brzká ztráta panenství vede k tomu, že v dospělém věku zažívají ženy méně stresu.

Během experimentu, v němž byl stres u dobrovolníků záměrně navozován, vyplňovali účastníci výzkumu anketu, v níž byla mimo jiné i otázka, v kolika letech začali se svým pohlavním životem.
Všem byla měřena hladina kortizolu, který je někdy nazýván hormonem stresu.
Účastníci experimentu byli vystaveni poměrně velké psychické zátěži.
Mimo jiné museli přednést pětiminutovou řeč před jim neznámým auditoriem a nahlas řešit aritmetické úlohy. V reakci na stres jejich organismus vylučoval kortizol, jehož množství vědci zjišťovali ze slin účastníků před začátkem experimentu a po něm.

Výzkumníci zjistili, že hladina tohoto hormonu byla o téměř 60 procent nižší u žen, které přišly o panenství do svých 18 let.
Analogický efekt se projevil i u mužů, ale nikoliv v takové míře.
Závěry svého výzkumu zveřejnili němečtí vědci v odborném časopise Psychoneuroendocrinology.
Podle jejich mínění může být brzký začátek sexuálního života příznakem genetického předpokladu k mnohem lehčímu snášení nepříjemností.
Není prý podle nich vyloučeno, že ženy, které začaly se svým sexuálním životem v mladém věku, v něm intenzivněji pokračují, což samo o sobě příznivě ovlivňuje způsobilost organismu vyrovnat se se stresem.