Rakovina vaječníků je tichým a plíživým nepřítelem ženského těla, avšak o to nebezpečnějším. Jedná se totiž o gynekologický karcinom s nejvyšším počtem úmrtí na počet onemocnění. Rakovinou vaječníků ročně v České republice onemocní přes tisíc žen a je alarmující, že více než 650 jí nakonec podlehne. Tato čísla nás v rámci Evropy řadí na nepříznivé čtvrté místo. Celosvětové statistiky pak hovoří o 225 tisících nemocných a 140 tisících úmrtích ročně.

Na všechny otázky, spojené s tímto závažným onemocněním, nám odpověděl primář Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Zdeněk Linke

female

Pane doktore, každá rakovina má svá specifika. Jaké jsou u rakoviny ovarií neboli vaječníků? Je pravda, že její příznaky je možné zaměnit za běžné fyzické obtíže? Jaké ty příznaky mohou být a co je tím varovným signálem, kdy by žena měla navštívit lékaře?
Nádory vaječníků nemají typické charakteristické příznaky, tvoří cca 4% všech nádorů a asi 30% ze všech gynekologických malignit. Tyto nádory mohu rychle vytvářet implantační metastázy na pobřišnici, protože vaječníky jsou fyziologicky v kontaktu s volnou břišní dutinou.

První příznaky nádoru vaječníku jsou bohužel dosti nespecifické a necharakteristické. Často nejprve imitují zažívací potíže – nadýmání, zvětšování objemu břicha, pocity plnosti a také pánevní a břišní bolesti. Proto je nutno mít na paměti, že u těchto gastrointestinálních potíží je krom vyšetření zažívacího traktu souběžně u žen vhodné i gynekologické vyšetření, naslepo odběr onkomarkeru CA125 může být zavádějící!

Jaká je příčina vzniku nádorů vaječníků? Jaké jsou rizikové faktory pro vznik ovariálního karcinomu? A jak se riziko vzniku může snížit?
Cca 5 až 10% nádorů vaječníků vzniká na podkladě vrozených mutací BRCA 1 a BRCA 2, celoživotní riziko vzniku karcinomu vaječníku zde dosahuje okolo 40% a odpovídá až 20x vyššímu riziku proti běžné populaci. Dalšími riziky jsou syndrom polycystických vaječníků (riziko 2.5x vyšší proti běžné populaci), endometrioza (riziko 4x vyšší) a opakované pánevní záněty (2x vyšší riziko).

Naopak již jeden porod snižuje riziko o 53%, další porody dále riziko snižují (6 porodů dle literatury až o 71%), kojení snižuje riziko vzniku karcinomu vaječníku jen minimálně. Naopak, 5 let užívání antikoncepce snižuje riziko karcinomu vaječníku o 50% - a tento trend pokračuje ještě 15 let po jejím ukončení, naopak substituční hormonální léčba progesterony zvyšuje riziko vzniku karcinomu vaječníku jen zcela minimálně a prakticky jen po dobu aplikace a ihned po jejím ukončení se riziko vrací do obvyklých hodnot. Hormonální léčba sterility opakovanou stimulací zvyšuje riziko karcinomu vaječníku cca 4x. 

Jak se nádory dělí?
Nejčastějšími nádory vaječníku jsou karcinomy – a tyto jsou nejčastěji serózní, méně často mucinózní, endometroidní, světlebuněčné, naopak germinální nádory vaječníku jsou vzácné. Mezi benigními a zhoubnými nádory vaječníku lze zařadit borderline nádory, které mají nejednoznačné chování.

Jak probíhá léčba karcinomu? Proč se ovariální karcinom vrací?  
Základem léčby je operace, kdy se odstraní jednak nádor, provádí se i odběry biopsie z pobřišnice z předem definovaných míst. Operace má i význam ve smyslu odstranění největší porce nádorových mas i u značně lokálně pokročilých nádorů! Po radikálním odstranění nádoru chirurgicky je u rizikovějších stádií indikována pooperační chemoterapie na basi platiny a taxanů, naopak radioterapie břicha je dnes prakticky opuštěna. U metastatických nádorů se užívají stejná cytostatika, ale počet cyklů je korigován dle účinnosti a snášenlivosti, dále lze užít v kombinaci s chemoterapií i biologickou léčbu jako blokádu novotvoření cév (bevacizumab).

Nádory jsou na léčbu celkem senzitivní, ale relapsy a recidivy jsou velmi časté. Pakliže se recidiva objeví po více než 6 měsících od skončení 1. linie chemoterapie, má se zvážit návrat na stejnou léčbu, pakliže k progresi dochází během léčby 1. linie či do 6 měsíců od jejího skončení, nasazuje se chemoterapie 2. linie, nicméně prognóza těchto pacientek je značně nepříznivá! Recidivy nádoru jsou časté právě pro často skrytou nádorovou chorobu již iniciálně na pobřišnici ve smyslu mnohočetných drobných nádorových implantátů. Po skončení léčby by měl být pacientka dlouhodobě dispenzarizována onkologem a gynekologem.

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Důležité odkazy:

Reklama