Má-li zázemí a oporu v partnerovi a rodině, zvládají se jí překážky spojené s nemocí mnohem lépe. Ani lékař nezůstává pozadu. Pacientce dává potřebnou výbavu v podobě správného přístupu a moderní léčby, aby svůj závod sjela rychle a s co nejmenšími obtížemi.
5bf3f8acbce04obrazek.png

Čím dříve se nemoc odhalí, tím větší náskok žena získává

Až 80 % žen, které onemocní časným stadiem rakoviny prsu, má vyšší šanci nemoc porazit. Zbylých 20 % žen onemocní pokročilým onemocněním, kdy je nižší šance na úplné vyléčení.

Co je časný karcinom prsu

Většina případů rakoviny prsu je diagnostikována v časném stádiu, tedy předtím, než se rakovina rozšíří do okolních tkání. Nádorové onemocnění se omezuje na prsa a/nebo mízní uzliny. Pokud je rakovina prsu léčena v tomto časném stádiu, může být potenciálně vyléčitelná.

Co je pokročilý karcinom prsu

Některým pacientkám je bohužel rakovina prsu diagnostikována v pokročilém stádiu, u některých pacientek může dojít k návratu onemocnění.

Včasná a správná diagnóza = vyšší šance na úspěšné vyléčení

Rakovina prsu není jen jedna nemoc a pro úspěšnou léčbu je podstatné přijít včas a stanovit správný typ nádoru a zohlednit další faktory. Podrobnosti najdete v Základních faktech o rakovině prsu.

Odborníkem na posouzení stavu pacientky s nádorovým onemocněním je vždy onkolog. Ten by měl po konzultaci s chirurgem a dalšími specialisty určit léčebný plán a seznámit s ním pacientku ještě před zahájením samotné léčby. „Zcela zásadní pro další průběh léčby je určení typu nádoru, stav jeho hormonálních a HER2 receptorů a stanovení rozsahu onemocnění. Podle toho se léčba přizpůsobuje na míru každé pacientce,” upřesňuje doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Cestu pacientky od diagnózy k léčbě skvěle mapuje přehledná infografika.            
5bf3f8ef79a7eobrazek.png
Každý nádor je originál

Některé možnosti léčby, jako je chirurgická léčba a radioterapie mohou být u různých typů rakoviny prsu podobné, ale farmakologická léčba, do níž patří chemoterapie, hormonální terapie a cílené terapie, se bude u jednotlivých typů rakoviny lišit. Více o možnostech léčby šité na tělo konkrétního pacienta se dočtete na stránce o Personalizované zdravotní péči.

Závod o prsa chce trpělivost a odvahu

Důležité je závod s časem a rakovinou prsu nevzdávat, i když se cíl zdá být zatím v nedohlednu. Každá pacientka by se měla o svou nemoc aktivně zajímat, zmobilizovat síly, najít si správné pracoviště a důvěryhodného lékaře. Chcete se o rakovině prsu dozvědět více? Na portálu Mojemedicina.cz na stránce www.jetooprsa.cz najdete kromě užitečných informací také příběhy pacientek nebo třeba interaktivní kvíz, v němž si ověříte, co všechno (ne)víte o rakovině prsu.

Edukační kampaň o rakovině prsu zaštiťuje biotechnologická společnost Roche, která dlouhodobě podporuje vzdělávací aktivity pro pacienty a širokou veřejnost.

1. Modrá kniha České onkologické společnosti, Brno: Masarykův onkologicky´ ústav, 2018. ISBN 978-80-86793-44-3
2.  Linkos.cz: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/ (naposledy navštíveno 13. 9. 2018)
3. SEER: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html (Naposledy navštíveno srpen 2018)
4. Dawood S, et al. J Clin Oncol 2010;28,1:92-98
5. WebMD: http://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-types-er-positive-her2-positive (Naposledy navštíveno srpen 2018)

CZ/BREA/1118/0090

Reklama