O rakovině prsu je potřeba pořád mluvit. Jen tak si víc a víc žen uvědomí, jak je důležitá prevence. V našem seriálu na Žena-in nyní přichází na řadu další téma: operace a léčba.

Dnes budeme pokračovat v rozhovoru, který jsme vedli s MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA, primářkou Radioterapeuticko - onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole. Kromě toho pracuje paní primářka jako odborný asistent 2. lékařské fakulty UK na katedře klinické onkologie.

cancer

O prevenci už jsme mluvily minule, co tedy dál? Co se stane, když se po vyšetřeních potvrdí zhoubný nádor v prsu?
Pokud je diagnostikován zhoubný nádor, musí být žena odeslána z mamologického centra, kde byla provedena mamografie, ultrazvuk a biopsie, už k příslušnému onkologovi. Ten spolu s chirurgem, radiologem a patologem zváží, jaký je nález, jak je nádor velký, jaká je jeho histologie či zda existuje podezření na postižení uzlin ve svodné lymfatické oblasti tedy v podpaží. Na základě těchto detailních nálezů potom tým stanoví diagnosticko-terapeutický postup.

Musí jít žena hned na operaci, nebo to jde i bez ní?
Ne vždy musí léčba začít chirurgicky. Pokud je nález větší nebo má lékař podezření na přítomnost maligního nálezu v uzlinách, začíná se léčbou systémovou, ať už je to léčba cytostatická, biologická nebo hormonální, a potom teprve následuje chirurgický zákrok. Pokud je útvar malý a bez podezření na postižení uzlin v podpaží, je žena na prvním místě operovaná. Další postup pak vychází z výsledků operace. V současné době se provádí vyšetření tzv. sentinelové uzliny, tzn. že se speciální metodou pomocí izotopu označí ta uzlina, která je nejblíže nádoru a která je nejvíce odpovědná za eventuelní progresi nádoru do uzlin. Po operaci se zhodnotí operační nález a na základě toho se stanoví další postup, tedy jakou chemoterapii či jakou hormonální léčbu pacientka dostane, a jestli bude nutné provedení radioterapie.

Při operaci se tedy berou všechny uzliny, nebo jen ta tzv. sentinelová uzlina? Vím, že před 13 lety se ještě braly všechny uzliny.
Ano, tehdy se odebíraly všechny uzliny, a ženy pak mívaly dost často otok ruky. Metoda odebrání tzv. sentinelové uzliny se nedělá dlouho. A také ne všude, záleží na zkušenosti týmu. Pokud tým provedl už celou řadu operací se sentinelovou uzlinou, tak se vyšetřuje jen uzlina sentinelová, je to šetrnější metoda. Pokud tým zkušenosti teprve získává, odebírají se všechny uzliny, protože se porovnává validnost postižení sentinelové uzliny vůči ostatním uzlinám v podpaží.

Berou lékaři při operaci často i prsa nebo jejich části?
Rozsah výkonu záleží na velikosti tumoru, velikosti prsu a jejich vzájemného poměru. Závisí také na histologii nálezu. Větší tumory se zahajují systémovou léčbou, kdy může dojít k tomu, že se tumor opravdu výrazně zmenší, úplně vymizí uzlinové postižení a dokonce se někdy při chirurgickém zákroku nenajdou vůbec žádné patologické buňky, tzn. že choroba je zvládnutá primární systémovou terapií. Ale to se dá ověřit jedině operací. Když se podaří tumor výrazně zmenšit nebo je primárně malý, není potřeba brát celý prs, bere se jen příslušná část prsu, zpravidla příslušný kvadrant nebo dokonce i menší část žlázy. Po výkonu, kdy není prs odstraněn celý a je provedeno i vyšetření sentinelové uzliny a její odejmutí, následuje radioterapie.

Pokud se provede úplná ablace, protože to prostě v daném případě jinak nelze, někdy se radioterapie nemusí ani zařadit, ale to záleží na konkrétním nálezu a závěru mamologického týmu. Navržení postupu vychází z analýzy dat velkých studií, kde se ženy rozdělí podle míry rizika, a podle toho se potom určí míra razance a postup terapie.

Když ženě přece jen prso odoperují, lze jít na rekonstrukci prsou?
Ano, v současné době jsou rekonstrukce prsou plně hrazené, většinou se tak děje dva roky po ukončení onkologické léčby. Rekonstrukce se provádí buď přenesením vlastní tkáně pacientky třeba z břicha nebo ze zadečku, kdy se vymodeluje prs i bradavka a potom se provede rekonstrukce zdravého prsu tak, aby byly oba stejné, nebo se do prsou může vložit silikonová náhrada, kdy výsledek vypadá také velmi hezky, a zase se upraví i druhý prs, aby byly prsy symetrické. Kosmetický efekt je úžasný a pro psychickou pohodu, klid a sebevědomí pacientky je to velmi důležité.

Vraťme se ale zpátky k operaci. Musí se po každé operaci brát prášky? Jak dlouho?
Nádory prsu mohou a nemusí být hormonálně závislé. To se zjistí na základě vyšetření nádorové tkáně, kde se stanoví, zda nádorové buňky obsahují tzv. hormonální receptory. Pokud jsou přítomny, nádor je citlivý na hormonální léčbu. A potom je tato léčba indikovaná. Druh hormonální léčby se liší i tím, zde žena ještě menstruuje, nebo ne. Hormonální léčba probíhá pět let, může navazovat i na léčbu cytostatickou a biologickou.

Ženy po operacích asi chodí na pravidelnější, častější prohlídky?
Ano, všechny ženy, které prodělaly karcinom prsu, musí být pravidelně sledovány. První interval po dobu dvou let je po třech měsících, kdy je žena pečlivě vyšetřena, samozřejmě pohledem, pohmatem, jsou jí odebrány z krve specifické, tzv. nádorové markery, které by signalizovaly eventuální aktivitu toho onemocnění, a potom se doplňují i zobrazovací metody podle potřeby, opakují se i vyšetření plic, kostí a jater. Může se eventuálně udělat komplexně i tzv. PET CT vyšetření, což je pozitronová emisní tomografie fúzovaná s CT vyšetřením. Může se samozřejmě provádět i jednodušší zobrazovací metoda, jako je RTG plic, ultrazvuk břicha, scintigrafie skeletu, eventuálně doplněná CT vyšetřením. To vše přesně podle výsledku a podle situace konkrétní pacientky.

Po dvou letech se pak intervaly prodlužují a kontrola se provádí jednou za půl roku. My ženy zveme jednou za půl roku po dobu minimálně pěti, ideálně deseti let. Některá centra kontrolují jednou ročně, ale tam je trošku větší riziko, že pacientka na kontroly zapomene. A to je špatně, protože sledovaná by měla být do konce života.

Existují nějaké statistiky, u kolika operovaných žen se nádor objeví znovu?
Záleží na stadiu onemocnění. U velmi časných stádií, kdy se jednalo o velmi malý nádor, velký do jednoho centimetru, je skutečně množství recidiv a progrese minimální. To jsou jednotky procent. Ale pokud už jsou třeba pozitivní lymfatické uzliny, je to daleko vyšší číslo, a závisí to nejenom na tom, jak je nádor velký a jak byly postiženy uzliny, ale závisí to na míře rizika onemocnění dané histologickým nálezem, jestli žena měla, nebo neměla pozitivní hormonální receptory, a jestli měla tzv. pozitivitu, tedy vysokou expresi receptoru pro epidermální růstový faktor, což svědčí o vysoké růstové aktivitě a agresivitě onemocnění. I Tam se pak ta prognóza liší. Výhodou pozitivity tohoto znaku však je, že proti tomuto receptoru existuje protilátka, takže u těchto pacientek se dá použít biologická léčba.

Tématu se budeme věnovat dále, kromě vašich příběhů zveřejníme zanedlouho i další informace o rakovině prsu.

Důležité odkazy:

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

Pro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Čtěte také:

Reklama