Náš redakční seriál o rakovině prsu pokračuje. Dnes se budeme věnovat odborným výrazům a několika dalším otázkám, které se týkají rakoviny prsu.

V České republice se v posledních letech objevuje čím dál víc pacientů s rakovinou prsu. Zároveň se ale daří stále více nádorů zachytit včas, hlavně v 1. a 2. stadiu nemoci, naopak ubývá těch ve 3. stadiu. Bohužel stále zůstává skupina žen, které nádor nechají nepovšimnutý a přijdou k lékaři pozdě, často ve stadiu metastáz.

Výjimečně se stává, že se u žen objeví nádor v prsu během těhotenství. To je velmi rizikové období, ale přesto musí být prs co nejdříve ošetřen a léčen. I v těhotenství lze prs chirurgicky odstranit a podávat cytostatickou léčbu, samozřejmě záleží na konkrétním nálezu. A jako vždy i teď zdůrazňujeme, že nejdůležitější je přijít včas a nezanedbávat prevenci.

breast cancer

Specializovaná centra

V České republice najdete mnoho komplexních onkologických center, kde je soustředěna špičková onkologická terapie. K nim existuje síť onkologií regionálních, která provádějí záchyt, diagnostiku a základní terapii.

Kde tato centra jsou? Zde uvádíme důležitá centra

 • Fakultní nemocnice v Motole v Praze
 • Nemocnice na Bulovce ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí v Praze
 • Nemocnice České Budějovice
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
 • Krajská nemocnice Liberec
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s Radiologickým centrem Multiscan, s. r. o.
 • Nemocnice Zlín
 • Nemocnice Jihlava
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Nový Jičín
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Masarykův onkologický ústav Brno ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

A ještě tu máme vysvětlení některých odborných výrazů

Rakovina: onemocnění způsobené zhoubným nádorem, pro který je charakteristický nekontrolovaný růst s ničením okolních tkání, zakládání metastáz a celkové působení na organismus. Prorůstání nádoru do okolí může připomínat klepítka raka, což dalo název této chorobě i v jiných jazycích (cancer, karcinom, Krebs). U člověka je nejčastějším zhoubným nádorem karcinom a jeho různé druhy.

Prekanceróza: předrakovinný stav. Tělesná změna nebo onemocnění, z nichž se může vyvinout rakovina. Často lze prekancerózu sledovat nebo úspěšně léčit, a tím zabránit pozdějšímu vzniku zhoubného nádoru.

Tumor: nádor, popř. i jakékoliv zvětšení či zduření určité části těla, které může být např. zánětlivého původu

Karcinom (carcinoma): zhoubný nádor vznikající z epitelu. Epitel pokrývá řadu orgánů sliznici zažívacího, dýchacího, močového a pohlavního systému, kůži aj. a vytváří i některé další orgány žlázy.

Melanom (maligní melanom, melanoblastom): zhoubný nádor z pigmentových buněk obsahujících melanin. Bývá zejm. na kůži, ale může být i na sliznicích či v oku. Velkou roli při jeho vzniku má sluneční záření (ultrafialové paprsky).

Metastáza: dceřiné filiální ložisko, obvykle zhoubného nádoru nebo infekce. Vzniká šířením nádorových buněk nebo choroboplodných zárodků krví, lymfou nebo přímým rozsevem. Je to závažná komplikace zhoubných nádorů, u nichž obvykle zhoršuje vyhlídky na úplné vyléčení.

Nádorové markery: látky, které lze u některých nádorů prokázat v krvi, v moči nebo v tkáních. Jsou produktem nádorových, ale i normálních buněk či vznikají jako reakce na nádor. Mohou, ale nemusí být zvýšeny v případě zhoubných nádorů.

Maligní: zhoubný. Užívá se k označení takové nemoci nebo jejího průběhu, které mohou vést k vážnému poškození organismu či úmrtí. Opakem je výraz benigní.

Sonografie: vyšetření ultrazvukem.

Mamografie: rentgenové vyšetření prsu.

Biopsie: důležitá diagnostická metoda spočívající v odběru vzorku tkáně (tzv. bioptát) z živého jedince potřebné k následnému vyšetření. Umožňuje obvykle stanovit přesnou diagnózu a rozsah onemocnění.

Chemoterapie: léčba chorob chemickými látkami, léky. Nejčastěji se užívá ve smyslu léčby nádorů cytostatiky, která tlumí buněčný růst a ničí nádorové buňky. Spolu s chirurgickou léčbou a ozařováním radioterapií tvoří základ moderní terapie zhoubného bujení. Význam chemoterapie spočívá v likvidaci i malého počtu nádorových buněk, které není možné chirurgicky odstranit, a ještě ne patrných metastáz.

Zdroj: Velký lékařský slovník

Reklama