Dne 27. 7. 2005 proběhla tisková konference na téma - nádorové onemocnění prsu.
Přítomny byly osoby nejzasvěcenější. Prim. MUDr. Katarína Petráková z kliniky onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně, dále paní Hana Jírovcová, která vede MAMMA HELP CENTRUM  v Praze, pacientka paní Jana Střelková, MUDr. Karel Nevrtal, který promluvil o léčbě bisfosfonáty, a v neposlední řadě MUDr. Jiří Pešina, který celé sezení, uspořádané za účelem větší informovanosti veřejnosti, moderoval.
 

 

 

 

***Pouze informovanost a včasná prevence je v boji s rakovinou účinná***

 

 

 

Nádorové onemocnění prsu je velice aktuální téma.
I přes to, že na něj ročně u nás umírá přibližně 1 900 žen, je v různých oblastech považováno za ostudné a mnoho žen podezření na toto onemocnění popírá sama sobě a vytlačuje ho ze svého vědomí. Na vyšetření přicházejí pozdě, a tímto se samovolně zařadí do jedné třetiny z diagnostikovaných, které tomuto druhu rakoviny podlehnou.

 

Nejnovější metodou je screening

Prim. MUDr. Katarína Petráková z kliniky onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně, na otázku, jaké jsou nejmodernější a nejúspěšnější metody léčby nádorového onemocnění prsu, odpověděla jednoznačně. Screening a s ním úzce spojená preventivní léčba je nejfunkčnější léčbou této nemoci. Pojišťovny hradí jedno vyšetření za období dvou let. Toto je dle paní primářky dostačující, jiná věc jsou rizikové skupiny pacientek.

 

Rizikové skupiny

Do nejohroženější skupiny žen patří ty, jejichž věk se pohybuje mezi 45–69 lety. Dále je třeba přihlédnout k dědičným dispozicím, mezi geneticky závislá onemocnění tohoto druhu spadá zhruba 10–15 % pacientek. Neznamená to však, že pokud se v rodině rakovina prsu v minulosti objevila, například u matky, musí být nutně její dcera také chorobou postižena. Je však nutné projít vyšetřeními a včas zachytit případný gen, který signalizuje větší riziko. Prevence je totiž jedinou účinnou zbraní.

 

Jak se s chorobou vyrovnat

Na konferenci bylo řečeno, že rakovina je nemoc, které se každý bojí. Lidé se o ní bojí i mluvit a v případě podezření s návštěvou lékaře váhají. Právě toto je obrovský problém, začínají se informovat, až když je tento problém bezprostředně aktuální. Malá informovanost vede v některých případěch k zavržení ostatními lidmi. Zvláště na vesnicích přežívají předsudky jasné smrti v případě rakoviny, a dle slov přítomných lékařů je výskyt takových případů velice častý. Žena se obává jít k lékaři, váhá a svůj problém ze svého života vytěsňuje. Na prohlídku jde až ve chvíli, kdy je příliš pozdě, velice často tak díky předsudkům umírá zbytečně.

 

MAMMA HELP CENTRUM

Je dnes početně největším sdružením žen s nádorovým onemocněním prsu, jako jediné v ČR  provozuje síť denních komunitních center, kam přicházejí ženy poté, co jim lékař sdělí tuto onkologickou diagnozu. Zde potkají bývalé pacientky, které jim poskytnou bezplatné služby a především jim sdělí svou vlastní zkušenost. Pro psychickou pomoc je právě toto velice účinné, pacientky to povzbudí a dále mají možnost otevřeně diskutovat o svých pocitech. Často je přítomen lékař nebo jiný odborník, který jim poradí například s problémy s vlasy nebo rekonstrukcí prsu.
Rovněž jsou zde pořádány ozdravné rekondiční pobyty a sdružení vydává svůj informační časopis.

 

Síť MAMMA HELP  center je od dubna 2005 rozšířena o poradnu v Přerově a od května o třetí MAMMA HELP  centrum, v Hradci Králové.

 

Paní Hana Jírovcová, která vede pražské centrum, na tiskové konferenci velmi působivě zdůvodnila svou práci. Sdělila nám, že se často její okolí podivuje, proč vůbec něco takového dělá. Cítí jako svou povinnost, teď když je v pořádku, pomáhat ostatním ženám. Podle paní Jírovcové je velice důležité se s nemocí naučit žít a ve společenstvu centra je také pro ni velmi užitečné o nemoci mluvit. Často jí její okolí říká, že už to je pryč, ať na rakovinu zapomene. Pacitentky v MAMMA HELP CENTRU vědí, že to ale nikdy zcela nejde.  Tímto onemocněním se něco  v životě těchto žen změní navždy.

 

Právě tato slova potvrdila přítomná pacientka paní Jana Střelková. Tato příjemná a optimistická dáma pohovořila o svém onemocnění, se kterým bojuje šestým rokem. Před ním byla stále ve stresu a "lítala od jednoho k druhému". Dnes si užívá každého nového dne a raduje se z maličkostí.
Také ona první příznaky kvůli každodenním starostem zanedbala, neuvědomila si v té chvíli, že zdraví je vždy největší prioritou. Sama o kritické době uvádí následující slova:

 

"Na letní zahraniční dovolené jsem se slunila do půl těla a při používání ochranného krému jsem zjistila, že mám jeden prs zatuhlý. Trochu jsem znervózněla, ale vůbec jsem si nepřipustila, že by mohlo jít o vážnou věc. Do toho mi umírala matka a stěhovali jsme se do nového, a ještě ne úplně dokončeného domu. Z těchto důvodů jsem problém lehkomyslně časově odsunula, protože jinak jsem se zdravím žádné problémy neměla. Do té doby jsem také nevěděla spoustu věcí, které vím až dnes."

 

 

Fakta na závěr

 

  • Procento vyléčených je těžké přesně vyjádřit. Dle všeho se vyléčí 90 % diagnostikovaných, pokud přijdou včas na vyšetření. Dále číselné údaje prudce klesají, ve stadiu pokročilejším je to kupříkladu pouze 50 %...

 

  • Ve vyspělých státech je díky životnímu prostředí výskyt rakoviny prsu vyšší, v České republice počet onemocněných stále mírně stoupá.

 

  • Nejúčinější metodu léčby je screening!!!

 

 

 

***www.mammahelp.cz***

 

 

 

 

Reklama