Rakovina prostaty je chápána jako ryze mužská záležitost. Málokterá žena si tak uvědomí, jak velkou roli v této problematice hraje. Na co by partnerky neměly zapomínat, jak odhalit vznikající problém u jejich partnera, ale i na celou řadu dalších otázek jsem se zeptala Doc. MUDr. Jany Prausové, PhD., MBA, přednostky Onkologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

Proč tolik mužů nedochází na preventivní vyšetření prostaty?
Často si stěžují, že nemají na vyšetření čas, a své obtíže podceňují. Vymlouvají se, že jsou hodně zaměstnáni, nebo se starali o někoho jiného a na sebe neměli čas. Svou roli hraje i strach, bojí se dovědět pravdu. Přitom onemocnění rakovinou prostaty se dá léčit a včas zjištěná pravda znamená řešení jednoduššího a trvalejšího charakteru. Určitě je dobré strach překonat a jít k lékaři co nejdříve.

Jak by se k prevenci rakoviny prostaty měly postavit ženy? Mohou ovlivnit muže, aby šel na vyšetření?
Já myslím, že ve všech životních situacích je žena muži velkým rádcem a pomocníkem. Každý člověk potřebuje někdy postrčit, aby udělat ten správný krok. Když tedy žena vidí, že muž chodí často močit, nebo si stěžuje na nějaké obtíže, měla by jej podpořit. Říct pojď, půjdeme spolu, já tě tam doprovodím, alespoň budeme vědět, co to je. Buď rozumný a nech se vyšetřit. On třeba právě tohle potřebuje slyšet k tomu, aby se nakonec rozhodl. A určitě je to rozhodnutí správné.

pros1.jpg

Co když se ale muž i přes to všechno vyšetření brání?
Neměla by přestat naléhat. Jak už to v životě bývá, aby to naléhání začalo být ještě méně příjemné, jak ty jeho obtíže. Aby si řekl, že se raději zbaví toho jejího naléhání a k doktorovi půjde, aby měl klid. Tím svému muži pomůže nejvíce.

Setkáváte se s takovými případy, kdy svého muže donutí jít k lékaři jeho žena?
To už jsem zažila mockrát. A nejen co se týče prostaty. Ale mnohdy je to i obráceně. Když má potíže žena, a muž ji přiměje, aby se šla léčit. Proto jsou partneři, proto jsou na všechno dva. Měli by si vzájemně pomáhat a podpořit se v tom, aby se o své zdraví starali, protože jeden bez druhého přece nechce být. Prodloužení života jednoho má význam i pro toho druhého.

Kdy je muž vystaven nejvyššímu riziku onemocnění rakovinou prostaty?
Lze říct, že riziko vzniku rakoviny prostaty stoupá s věkem. Nejrizikovější je věk mezi šedesátkou a sedmdesátkou. Ale opatrní musíme být i u čtyřicetiletých a padesátiletých mužů. Zvláště pokud mají rodinnou zátěž. Jinak u nich ale není onemocnění rakovinou prostaty tak časté.

Takže nehrozí mladším mužům?
To je velmi výjimečné, s takovými případy se nesetkáváme.

Dají se nějak vytipovat muži, u nichž je riziko onemocnění vyšší?
Určitě jsou to ti, u nichž je již zmíněná rodinná zátěž. Jinak nelze říci, že by existovaly jednoznačné rizikové faktory pro vznik rakoviny prostaty. Nelze tedy vybrat určitou skupinu mužů. Svědčí o tom i to, že jde o velmi četné onemocnění. Ročně jím onemocní na sedm tisíc pacientů. Může postihnout prakticky každého jedince v populaci. Neexistuje ani žádná prevence. Samozřejmě nehovořím o běžných rizikových faktorech špatné životosprávy, které se sčítají. Ale zároveň se nedá ani říct, že muže, který žije zdravě a sportuje, můžeme z rizika zcela vyloučit.

Jaké jsou první příznaky, na co dávat pozor?
Muži by se měli nechávat vyšetřit preventivně. Pokud tak nečiní a už mu začínají nějaké potíže, bývají to nejrůznější poruchy vyprazdňování moči. Časté močení, nucení na močení, častější noční močení. Pak už to může být i bolest při močení, krev v moči. Jsou to vesměs urologické potíže.

X-2016120812203421250.jpgDoc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a promovala v roce 1981. Atestaci I. stupně v oboru radioterapie získala v roce 1985 a atestaci II. stupně v roce 1990. Od roku 2000 je držitelkou nástavbové atestace v oboru klinická onkologie. Roku 2005 získala titul MBA na Prague International Business School. Doktorské studium v programu Preventivní medicína dokončila roku 2008. Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, je přednostkou Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a současně zde vede Komplexní onkologické centrum.

Častější močení ale nemusí znamenat až takovouto diagnózu.
Nemusí to být karcinom, může se jednat o hyperplazii, tedy zvětšení prostaty, kdy má muž podobné problémy.

Takže je možné, že může karcinom zaměnit za zvětšenou prostatu a jen si zajít do lékárny pro volně dostupné tabletky.
Toto by muž neměl nikdy podcenit a raději by měl vždy navštívit lékaře, který ho adekvátně vyšetří. Koupit si sám od sebe tabletky v lékárně, to je špatně. Souběžně s nádorem totiž může probíhat i hyperplazie a po nějakém preparátu může přechodně dojít k pocitu zlepšení potíží. Ale to je velmi nebezpečné. Člověka to uklidní, že nešlo o nic vážného, ale není vyloučeno, že se v určitém úseku prostaty nádor vyvíjí.

Jak takové adekvátní vyšetření prostaty u lékaře probíhá?
Lékař nabere prostatický specifický antigen (PSA) a zároveň udělá i vyšetření klinické, tedy per rectum, prstem přes konečník. Dále pak eventuálně vyšetří pacienta ultrazvukem, ať už přes stěnu břišní, nebo do recta. O tom už ale rozhoduje lékař.  Důležité je vůbec k němu přijít.

Takže první cesta by měla vést k urologovi?
Pacient může k urologovi, nebo nejprve k praktickému lékaři, který mu nabere již zmíněné PSA a vyšetří jej i per rectum. Až pak odešle pacienta na odborné vyšetření k urologovi.

Stačí, když lékař provede jen vyšetření PSA?
Vždy je lepší mít komplexní vyšetření, nelze spoléhat jen na PSA. Jeho hodnoty mohou být trochu zvýšené i u hyperplazie. Vyšetření per rectum už je ale pro zkušeného urologa určitým vodítkem, pohmatem pozná více. Myslím si, že v dnešní době už se snad lékaři chovají odpovědně, a posílají pacienty rovnou i na odborná vyšetření.

Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) – webový multimediální průvodce, který ústy předních odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tohoto zhoubného onemocnění. Hlavním cílem projektu je poskytnout pacientům potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Webový průvodce se stal důležitým informačním zdrojem jak pro nemocné, tak pro jejich rodinné příslušníky.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také: