Vážná nemoc vám vždycky zatíží psychiku. Ať už se jedná o vaše zdraví, nebo někoho blízkého. Připravili jsme pro vás zajímavý rozhovor, protože se zajímáme o zdraví svých partnerů. Rozhovor je na téma léčba rakoviny prostaty, na naše otázky odpovídala MUDr. Jana Katolická, Ph.D..

Mému muži se zhroutil svět, objevili mu rakovinu prostaty (již má diagnostikovaný nádor). Jak mu mohu jako partnerka pomoci?
Diagnóza nádorového onemocnění představuje velmi silnou zátěž pro psychiku nejen pacienta, ale také jeho okolí - životní partnery, další rodinné příslušníky nebo přátele. Manželky a partnerky mužů s karcinomem prostaty jsou často těmi nejbližšími, kdo s nimi nemoc sdílí. Někdo se raději uzavře sám do sebe a hledá vlastní způsob, jak se s tou změnou vyrovnat. Přesto je dobré jak o nemoci, tak o léčbě mluvit. Pomůže kontakt s lidmi, kteří měli prompodobné zkušenosti. Řada mužů s karcinomem prostaty má strach z poruch erekce nebo neudržení (inkontinence) moče, zejména po operační nebo hormonální léčbě. Návštěva sexuologa společně s manželkou nebo partnerkou může pomoci ulehčit komunikaci na toto citlivé téma. Podporujte ho v získávání informací o nemoci ze správných zdrojů. Pokud máte přístup na internet, velmi dobře jsou informace o charakteru, diagnostice a léčbě karcinomu prostaty zpracované na adrese www.karcinomprostaty.cz nebo řadu dat poskytne informační portál pro veřejnost Onkoportál. Pomozte mu udržet si jeho obvyklé koníčky, sportovní a společenské aktivity. Pokud máte pocit, že ho provází výrazná úzkost nebo deprese je vhodné vyhledat odbornou psychologickou nebo psychiatrickou pomoc.

Diagnóza rakoviny prostaty – dá se díky moderním metodám léčby  s rakovinou prostaty plnohodnotně žít?
Léčba karcinomu prostaty závisí na stadiu, ve kterém byla nemoc diagnostikovaná, věku nemocného, jeho celkovém stavu. Pokud je postižení nádorem omezeno pouze na prostatu, je možné provést operační výkon tzv. radikální prostatektomii nebo ozáření. Nejvíce omezující komplikací po operaci může být nemožnost zadržení moče v močovém měchýři spojená s pomočováním tzv. inkontinence a poruchy erekce. Dokonalejší operační techniky a provádění operací v centrech umožňují, že řada pacientů je plně kontinentních či má pouze minimální potíže. Snížení rizika ovlivnění erektilních funkcí bylo dosaženo zavedením nervy šetřícího operačního postupu. V léčbě pokročilého onemocnění se uplatňuje hormonální léčba, cílem které je snížit hladinu testosteronu, tj. provést kastraci. Testosteron totiž pozitivně ovlivňuje růst nádorové buňky. Jeho produkce byla dříve blokována pouze operačním odstraněním varlat tzv. orchiektomií. V současné době jsou k dispozici injekční preparáty tzv. LHRH agonisté nebo antagonisté. Z psychologického hlediska je tato léčba lépe akceptována než chirurgická kastrace. Také je možná přerušovaná aplikace těchto preparátů s pozitivním dopadem na celkový zdravotní stav muže léčeného pro karcinom prostaty. V případě, že se nemoc dostane do fáze metastatického onemocnění, kdy hormonální léčba přestala fungovat, jsou nemocní léčení chemoterapií nebo hormonálními preparáty nové generace. V tomto stadiu je kvalita života nemocného prvořadou při rozhodování o možnostech a charakteru léčby. Výhodou hormonálních léku nové generace je jejich tabletová forma, která se velmi dobře snáší a umožňuje léčbu v domácím prostředí s minimálním časem stráveným v nemocničním zařízení.

Je rakovina prostaty agresivní? Jak rychle postupuje?
Karcinom prostaty je onemocnění s řadou variant od agresivních po pomalu rostoucí nádory. Pro stanovení diagnózy a rozsahu onemocnění má svůj význam hladina PSA (prostatický antigen) v krvi. Je to látka produkovaná epiteliálními buňkami nenádorové i nádorové tkáně prostaty. Hodnota PSA sice nemůže dát přesně informace o biologické povaze a chování nádoru, ale její hladina při záchytu onemocnění může ukázat rozsah postižení. Pro sledování agresivity onemocnění je dobré znát tzv. doubling time PSA, což je čas, za který se hodnota PSA zdvojnásobí a PSA velocitu, která vyjadřuje dynamiku změn hodnot PSA v čase. Důležité je stanovit přesnou histologii, která se získá provedením cílené biopsie obou laloků prostaty pod ultrazvukovou kontrolou. Kromě histologického typu se určuje také diferenciace nádoru tzv. Gleason score. Gleason score je vyjádřeno číslicí, která je součtem dvou nejčastěji se vyskytujících stupňů diferenciace buněk a má velký prognostický význam. Systém bodování přiřadí buňkám v součtu číslo od 6 do 10. Gleason score 6 představuje buňky vypadající velmi podobně jako normální buňky a představuje malé nebezpečí rychlé progrese choroby. Naopak Gleason score  8 až 10 znamená, že buňky mají velmi málo vlastností normální buňky a je pravděpodobné, že nemoc bude agresivní. Skóre 7 ukazuje na střední riziko. Pro doporučení léčby a stanovení prognózy je také nutné znát rozsah onemocnění. Provádí se celá řada vyšetření, výsledky kterých umožňují stanovení tzv. TNM klasifikace, kde T popisuje rozsah nádoru v prostatě, N postižení lymfatických uzlin a M případné metastázy. Individuální riziko každého pacienta může být odhadnuto použitím tzv. nomogramů, které Vám vysvětlí Váš ošetřující urolog nebo onkolog.

Na co má dát při léčbě pozor? Jsme oba úplní laici, nechceme něco podcenit.
Vzhledem k celé řadě léčebných variant – sledování pacienta, operace, ozařování, hormonální léčba, chemoterapie – není možné dát jednoznačnou odpověď na uvedenou otázku. Každý z těchto léčebných postupů má jednak své nežádoucí účinky, jednak může být pro daného nemocného přínosem. Pokud jsou nejasnosti nebo otázky ohledně právě probíhající léčby obraťte se na ošetřujícího urologa nebo onkologa. Jen aktivní spolupráce pacienta a lékařského nebo jiného zdravotnického personálu umožní překonat jak potíže fyzické tak psychické, které léčbu onkologicky nemocného provází. Časté jsou dotazy o stravování a změně životního stylu. Pestrost stravy je určitou zárukou vyváženosti příjmu jednotlivých potřebných živin. Z faktorů životního stylu je důležitá fyzická aktivita, cvičení a nekouření.

Odpovídala: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

MUDr. Jana Katolická, Ph.D., promovala v roce 1992 na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 1966 získala atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 2000 nadstavbovou atestaci v oboru klinická onkologie. V současné době působí jako primářka onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Přednáší na českých i zahraničních kongresech a publikuje v českých a zahraničních časopisech

Webový rádce pacientů s rakovinou prostaty: Vytvořený předními odborníky

Nejen chybějící informace, ale i mnoho mýtů, které rakovinu prostaty často doprovází a u pacientů vyvolávají zbytečné obavy, stres a spoustu nezodpovězených otázek – to vše vedlo ke vzniku webového multimediálního průvodce Online klinika pro onkologii prostaty. „Ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tak, aby ho zbavil zbytečných obav a léčba byla co nejefektivnější a nejúspěšnější,“ uvedla MUDr. Marcela Koudelková, senior manažer projektu online kliniky. Online klinika pro onkologii prostaty je určena pro všechny pacienty, kteří trpí rakovinou prostaty, ať už v jakémkoliv stádiu. Informace zde ovšem naleznou také rodiny a blízcí nemocných. Portál komunikuje s pacientem především pomocí videí, takže je srozumitelný obsahově i slovníkem. V případě dotazů je možnost se ptát v komentářích na konci každé lekce. Každý pacient se na portál nejdříve zaregistruje a pak již dostává jasné instrukce, které jsou mu postupně předkládány.

Online kliniku pro onkologii prostaty naleznete na adrese: www.rakovinaprostaty.org.

Čtěte naše články:

Reklama