Proč se rakovina prostaty, nejčastější onkologické onemocnění mužů u nás, týká i žen, to nám vysvětlila přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA v minulém rozhovoru. V tom dnešním vysvětlí, jak je to s léčbou, kastracemi a pohlavním životem pacientů.

Když je odhalena rakovina prostaty, jaký je další postup a naděje na vyléčení?
Pokud přijde pacient včas a jedná se o počáteční stadium, které je lokalizované pouze v prostatě a není nijak lokálně pokročilé, je možné rozhodnout se pro jeden ze dvou léčebných postupů. Buď pro operativní řešení, tedy chirurgické odstranění nádoru, nebo pro radioterapii. Obě metody jsou svým výsledkem rovnocenné. Záleží na každém muži, kterou metodu si vybere. Ti mladší většinou volí chirurgické řešení, protože je rychlé a velmi rychle se také vracejí do života. Radioterapie trvá šest týdnů, což bývá u zaměstnaných lidí trochu problém, takže tuto metodu volí převážně starší pacienti. Ale výsledky jsou rovnocenné. 

Co když ale přijde pacient s pokročilejším stadiem nemoci?
Pokud má pacient pokročilejší stadium nemoci, pokud už opustila prostatu a dostala se i někam jinam, buňky se mohou rozmnožit i ve skeletu, v kostech, nebo i v orgánech či lymfatických uzlinách. Pokud se šíří takto masivně i mimo malou pánev, jedná se už o systémovou chorobu, takže je třeba zasáhnout systémově. To znamená léčbou, která postihne celý organismus. V případě karcinomu prostaty hovoříme o nádoru, který je hormonálně závislý, proto volíme takzvanou hormonoterapii. Není náročná a může být po určitou dobu i velmi efektivní. Pacienti ji navíc většinou velmi dobře tolerují. Jejím principem je, že je pacient vykastrován. Tím vyloučíme činnost varlat a produkci mužských pohlavních hormonů, které podněcují růst nádoru. 

can1.jpg

To zní celkem hrůzostrašně. Jak k takové kastraci dochází?
Může se provést buď medikamentózně, tedy pomocí léků, nebo i chirurgicky, kdy varlata odstraníme. Této druhé možnosti se nebrání starší pánové, kteří jsou rádi za jednoznačné řešení bez nutnosti užívat tabletky. 

A co pacientův sexuální život?
Sexuální funkce jsou atakovány, ať už po chirurgickém zákroku, po radioterapii či po hormonální léčbě. Existuje ale celá řada možností, jak muži pomoci. Tyto záležitosti by měl konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Rozebere s ním jeho konkrétní případ.

Jak řešíte, pokud muž ještě nemá děti?
Co se týče karcinomu prostaty, takový případ jsme zatím nezaznamenali. Nikdy jsme neléčili tak mladého muže, u kterého by to bylo zapotřebí. Ale je tu samozřejmě varianta uchování spermatu pro možnost mít potomky. Využíváme ji hojně například u nádorů varlat a jiných malignit, které mohou postihnout i muže v mladém věku. 

Zmíněná kastrace pomůže natrvalo?
Ne, je možné, že choroba pokračuje dál, protože nádor přestane být na tuto hormonální léčbu citlivý. To se bohužel po určité době stane. Pak už nastupuje další generace hormonální léčby, která je tabletová, a opět ovlivňuje hormonální receptory.  Je účinná a dobře tolerovaná. Můžeme díky ní dosáhnout velmi dobrých výsledků při velmi dobré kvalitě života pacienta, který může vést běžný život.

Dostane se všem pacientům této moderní léčby?
Bohužel, zatím máme tu zkušenost, že se ne všichni muži k této moderní terapii dostanou. Ne všichni jsou totiž do komplexních onkologických center, kde je nabízena, odesláni a zůstávají u léčení staršího typu. Proto je důležité, aby o této možnosti věděli všichni muži.

Takže nestačí, když se pacient s rakovinou prostaty léčí u svého urologa.
Pokud se jedná pouze o lokalizované onemocnění, zůstává pacient v rukou urologa. Ten s ním probere léčebné možnosti. V případě, že nádor zgeneralizuje, provádí urolog hormonální léčbu. Ale v okamžiku, kdy přestane být nádor citlivý na hormonální léčbu, měl by být pacient odeslán do komplexního onkologického centra, kde má možnost léčby pomocí zmíněné moderní hormonální terapie.

Může se pacient spolehnout na svého urologa, že ho v případě potřeby do takového centra odešle?
Věřím, že ano. Ale pokud si chce názor svého lékaře ověřit, může vyhledat druhý názor, nebo se přijít poradit do onkologického centra. 

Existuje ještě jiná varianta léčby? 
Ano, je to chemoterapie, která se více využívala v minulosti, kdy musela být řazena před novou generaci hormonální léčby. I ta je účinná a pomáhá, ale je doprovázena většími komplikacemi, které musíme řešit. Já v současné době vidím jako kvalitní a efektivní léčbu s dobrými výsledky pro kastračně rezistentní nádory, tedy po vyčerpání běžné hormonální léčby, zmíněné nasazení léků nové generace. Působí opětovně na hormonální receptory, které mohou i generalizovanou chorobu zastavit, nebo ji úplně eliminovat.

janaprausova.jpgDoc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a promovala v roce 1981. Atestaci I. stupně v oboru radioterapie získala v roce 1985 a atestaci II. stupně v roce 1990. Od roku 2000 je držitelkou nástavbové atestace v oboru klinická onkologie. Roku 2005 získala titul MBA na Prague International Business School. Doktorské studium v programu Preventivní medicína dokončila roku 2008. Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, je přednostkou Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a současně zde vede Komplexní onkologické centrum.

V posledních letech se často hovoří o protonové léčbě. I ta je u rakoviny prostaty možná?
Protonová léčba je vlastně jednou z variant radioterapie, neboli léčby zářením, kterou je možné použít v iniciálním stadiu. Radioterapie má více variant. Může to být léčba fotony, což jsou lineární urychlovače. Dále se může používat brachyterapie, neboli léčba na krátkou vzdálenost, kdy se zářič zavádí přímo do prostaty. A pak existuje i léčba protonová. V současné době je v České republice hrazena pojišťovnami léčba fotonová, protože je velmi účinná, efektivní a je ekonomicky nejpřijatelnější. V některých případech ji kombinujeme s brachyterapií.

Přijdou někteří muži pozdě, když už není možné nemoc léčit?
Někteří muži skutečně přijdou pozdě, až když mají postižené i jiné orgány. Někdy je ale nemoc tak agresivní a rychlá, že za pozdní příchod ani sami nemohou. Takže to nemusí být jen tím, že se správnému a včasnému léčení z různých důvodů vyhýbají. Je ale důležité vědět, že se snažíme pomoci všem nemocným a máme i metody, kterými to je možné. Proto, i když je nález pokročilý, stojí za to začít se léčit. Umíme zastavit proces, odstranit obtíže a prodloužit život. Léčení u odborníka je tedy vždy nasnadě. 

Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) – webový multimediální průvodce, který ústy předních odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tohoto zhoubného onemocnění. Hlavním cílem projektu je poskytnout pacientům potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Webový průvodce se stal důležitým informačním zdrojem jak pro nemocné, tak pro jejich rodinné příslušníky.

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také: