Pouze pravidelná prohlídka u gynekologa spojená s cytologickým vyšetřením může odhalit počáteční stadia rakoviny děložního čípku. To samé platí u rakoviny prsu, kde je prvním předpokladem ke zdárnému vyléčení včasné podchycení choroby.

Jestliže žena přijde k lékaři v prvním stupni vývoje nádoru, přežije dalších pět let v celých 85 procentech případů.

Na možnosti léčby i prevenci se můžete ptát právě teď ZDE přednosty Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Prof. MUDr. Jana Daneše, CSc.

Je považován za předního odborníka na problematiku diagnostiky chorob prsu, přednáší a publikuje u nás i v zahraničí. Spolu s dalšími odborníky stojí v čele Programu pro screening nádorů prsu České republiky.

Reklama