Nejdražší pak byla léčba rakoviny mízních, krvetvorných a příbuzných tkání. Analýzu vypracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti s květnovým připomenutím Českého dne proti rakovině.
ca1.jpg
Níže uvedená tabulka ukazuje, že vloni poklesl počet pacientů s onkologickým onemocněním oproti roku 2019 o více než 16 tisíc. Náklady jsou ale vyšší – VZP vloni zaplatila za léčbu rakoviny přes 16 miliard korun, což je meziroční nárůst o 1,6 miliardy. 

Počet klientů VZP s diagnostikovanými různými formami rakoviny a náklady na jejich léčbu za poslední 3 roky.
tab.jpg

*Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s libovolnou onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů

Měsíc květen bývá v České republice spojován s tzv. květinovým dnem organizovaným Ligou proti rakovině v rámci Českého dne proti rakovině. Již podruhé se ovšem kvůli epidemiologické situaci prodej kytiček přesouvá na září. To ale neznamená, že by květen nepatřil připomínce boje proti rakovině. Podrobnosti o tom, jak podpořit Ligu proti rakovině a kdy se budou prodávat tradiční kytičky a proběhne tradiční sbírka, se můžete dočíst na webových stránkách Českého dne proti rakovině.
ca2.jpg
Letošní ročník Českého dne proti rakovině je zaměřen na nádorové onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Nádory pohlavního ústrojí mužů jsou dle výše uvedené tabulky třetí nejčastější formou rakoviny, léčilo se s ní téměř 49 tisíc klientů VZP a na jejich léčbu bylo vyplaceno přes 1,8 miliardy korun. Mezi časté formy rakoviny také patří nádory močového ústrojí, s nimiž se vloni potýkalo 31 tisíc klientů a na jejich léčbu bylo vyplaceno přes 1,1 miliardy korun.

Liga proti rakovině se dlouhodobě snaží snižovat úmrtnost na nádorová onemocnění. Dodržování různých lékařských doporučení snižuje riziko vzniku rakoviny a mnoho nádorů může být díky včasnému odhalení vyléčeno.

Všeobecná zdravotní pojišťovna dbá na zdraví svých klientů a dlouhodobě se zaměřuje na prevenci rakoviny. Samozřejmostí jsou bezplatné pravidelné preventivní prohlídky a screeningová vyšetření v rámci zdravotního pojištění. Díky těmto vyšetřením lze odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže. Pojištěncům, kteří na tyto prohlídky a screeningy nechodí, posílá VZP už řadu let zvací dopisy. Dle zjištění VZP ale vloni došlo k poklesu pacientů, kteří absolvovali screeningová vyšetření, což může být způsobeno i nestandardní situací v souvislosti s epidemií Covid-19.
ca3.jpg
Nad rámec zdravotního pojištění mohou zájemci o preventivní onkologickou prohlídku navštívit některé ze spolupracujících pracovišť; pojišťovna jim na vyšetření přispěje částkou až 3 000 Kč.

VZP nabízí i řadu dalších benefitů zaměřených na prevenci nádorových onemocnění. Například příspěvek až 1 000 Kč na přípravky na odvykání kouření, příspěvek až 500 Kč na vyšetření kožních znamének jak pro dospělé, tak pro děti, anebo pro ženy ve věku od 18 do 45 let (kdy ještě nemají nárok na hrazenou screeningovou mamografii) až 500 Kč na preventivní vyšetření karcinomu prsu.

Onkologickým pacientům, kteří podstupují, či již podstoupili léčbu chemoterapií, v jejímž důsledku přišli o vlasy, pojišťovna přispívá až 2 000 Kč na paruku. Novinkou mezi letošními příspěvky pro pojištěnce VZP je příspěvek až 2 000 Kč na zdravotnické prostředky po radiační terapii.

Reklama