cancer

Nejvíce se obáváme maligního melanomu, v posledních letech se o něm hodně hovoří. On ale není jediným kožním nádorem, který může ohrozit naše zdraví.

I v buňkách kůže, jako v kterémkoli jiném orgánu, může dojít ke změnám, které vyústí ve zhoubné bujení. Rakovina kůže patří dokonce k těm častějším. Zajímavé je, že právě slovo rakovina se původně vztahovalo ke kožním nádorům (viz dále bazaliom a spinaliom), které v pokročilejších stadiích připomínají kůži jakoby „vykousanou“ rakem nebo krabem.

Výskyt tohoto onemocnění podle lékařských výzkumů stále stoupá!

Otázkou je, zda se na vzestupu podílí pouze nadměrné opalování. Určitě na toto onemocnění „myslí“ v důsledku osvěty i mezi odbornou veřejností více lékařů, a proto je častěji diagnostikováno a dáváno do souvislosti s možnou příčinou případného úmrtí. Ve hře je určitě více faktorů než pouhé sluneční záření, včetně genetické dispozice, životního stylu, používání kosmetických prostředků a dalších vlivů.

Kdy slunce škodí, kdy prospívá

Móda bronzové pleti si svou daň v podobě zhoubných i méně nebezpečných nádorů kůže určitě vybírá. Nejvíce škodlivé je „spálení“ kůže v dětském věku nebo tzv. „prázdniny na pláži“, kdy bledá, po celý rok před slunečními paprsky byť i bezděčně chráněná kůže je najednou vystavena po celé dny sluníčku. Naopak existují studie, které prokázaly, že trvalé, pravidelné a pomalé opalování (u kopáčů) nevedlo ke zvýšenému výskytu zhoubných kožních nádorů.

Kožní buňky však mají paměť, a když nasbírají dostatek škodlivých impulsů, dochází v jádru buněk k poškození nitrobuněčných struktur, které vyvolají nekontrolované dělení změněných buněk.

Lze říci, že bezpečnost sluníčka je otázkou míry a formy. V přiměřené míře působí proti depresím, ale především proti osteoporóze, protože působením UV záření se v kůži z neúčinných provitaminů vytváří vitamin D, potřebný k správné stavbě kostí (po celý věk, nikoli pouze v dětství). Zatímco na zhoubné nádory kůže u nás ročně umírá asi 200 lidí, na nejčastější komplikaci osteoporózy – zlomeninu krčku stehenní kosti a její komplikace až 10 000.

Kožní nádory vyžadující pozornost

Bazaliom je nejčastější kožní nádor, postihující obvykle starší osoby, vyskytující se zejména na obličeji, hlavě a horních partiích trupu. Může jich být i několik. Projevuje se například jako nehojící se a šířící se vřed, někdy s mokváním a hnisáním.

Jde o velmi častý nádor. Stojí však na pomezí zhoubných a nezhoubných nádorů: Chová se agresivně vůči svému okolí, ale prakticky nikdy (kromě několika málo známých případů) netvoří metastázy. Když se odstraní, je pacient úplně vyléčen!

Spinaliom je agresivní především místně, ale na rozdíl od bazaliomu však již někdy tvoří metastázy. Pak vážně ohrozí zdraví a život.

Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk. Je nejméně častý, ale zároveň nejnebezpečnější. Může se v zásadě vyskytnout kromě kůže (nejčastěji) na kterékoliv sliznici (vzácně) a dále ve tkáních oka (velmi vzácně). Může se objevit na kůži kdekoliv na těle, nejčastěji jsou to plochy, které jsou nárazově opalovány. V oblastech vystavených světlu trvale (obličej, ruce) se vyskytuje málo, v oblastech slunci nevystavovaných prakticky vůbec (pod plavkami, v kožních záhybech, kam se sluníčko nikdy nedostane) se vyskytuje jen výjimečně. Nejhůře na tom jsou místa, která jsou obvykle skryta oděvem a která jsou odhalena jen na pláži.

Maligní melanom může tvořit metastázy poměrně brzo od svého vzniku. Protože je však na kůži, tedy na dobře viditelném místě, může být včas diagnostikován a vyléčen ještě před vytvořením metastáz. „Kritická“ jsou i místa, kde dochází k trvalému mechanickému dráždění (lemy a ramínka prádla apod.)

Melanom může vzniknout z pigmentového znaménka, ale i v neporušené kůži. Obvykle bývá tmavě zbarven, vzácněji se však vyskytují i bezbarvé formy, může být plochý i vystouplý.

U melanomu, jako u většiny nádorů, platí pravidlo, že včasný záchyt znamená lepší prognózu, při velmi včasném odstranění je pravděpodobnost dalšího růstu a postupu onemocnění prakticky nulová. Avšak i pokročilejší onemocnění může současná medicína úspěšně léčit.

Charakteristické znaky maligního melanomu:

  • asymetrie
  • velikost obvykle nad 6 mm
  • nepravidelnost okrajů
  • nepravidelnost zbarvení

Při těchto projevech bychom měli neodkladně vyhledat kožního lékaře.

Některé kožní nádory jsou nezhoubné

Je pro ně charakteristické, že rostou pomalu a vadí spíše z kosmetických důvodů. Nechovají se agresivně vůči okolním tkáním a netvoří vzdálená ložiska (metastázy). Je jich mnoho – od nádorů vycházejících z cév (např. angiom, „oheň“), přes útvary vznikající rozšířením mazových žláz vyplněných tukovými látkami (lipom) až po bradavice nejrůznějšího tvaru, které jsou infekčním onemocněním. K nezhoubným nádorům můžeme přiřadit i některé pigmentové névy (mateřská znaménka), které vznikají zmnožením melanocytů (buněk vyplněných pigmentem). U nich je však nutné dát pozor, protože se jim může podobat nejzhoubnější varianta kožních nádorů – výše uvedený maligní melanom.

Jak poznáme kožní nádor?

Zpozornět bychom měli, když na kůži objevíme

  • tužší papuly, uzlíky nebo hrboly, které nejsou začervenalé, nebolí, nejeví známky zánětu,
  • nehojící se vředy, které mohou svědit,
  • nehojící se boláčky se zaschlými zbytky rozpadlých tkání,
  • krvácející a nehojící se rány se spodinou připomínající „živé maso“,
  • boláčky a vřídky, hrboly, bulky, které nereagují na ošetření a léčbu po dobu alespoň tří týdnů.

Zdroj: http://www.hledamzdravi.cz/