Rakovina, stejně jako zlomená noha či zánět slepého střeva, není moderní medicínou považována za psychosomatické onemocnění. Takzvaný holistický – tedy celostní přístup ovšem zdůrazňuje důležitost psychických faktorů i při léčbě onemocnění, považovaných doposud za čistě fyzickou záležitost. A tak ačkoliv většina lékařů nepochybuje o tom, že v boji s rakovinou je nezbytnou součástí chemoterapie a často i operace, stále častěji se klade důraz i na psychický stav pacienta.

Naprogramujte si podvědomí
Nejznámějším směrem, propagujícím boj s rakovinou psychickými prostředky, je takzvané neurolingvistické programování. Tato metoda, jejímž autorem je americký onkolog Carl Simonton, usiluje o aktivaci sebeléčebných sil pacienta skrze ovlivnění jeho podvědomí. Základní složkou je staré známé pozitivní myšlení. Pacient by si neměl říkat „neumřu“ nebo „není mi zas tak špatně“, ale „budu žít“ a „je mi docela dobře“. Naše podvědomí totiž prý často přeslechne ono „ne“ v prvních dvou prohlášeních a v důsledku pracuje ke špatnému cíli. Neurolingvistické programování nabízí celou škálu postupů, jak pomocí správných formulací přinutit naše podvědomí, aby vyburcovalo vnitřní síly organismu.

Jaká osobnost je náchylná k rakovině?
Na rakovinu jako psychosomatické onemocnění se soustředili také někteří psychologové, kteří zkoumali, jestli osobnost člověka nějak souvisí s tím, že onemocní rakovinou. Ukázalo se, že pravděpodobnost onemocnění je významně vyšší u lidí spíše depresivních, snadno podléhajících rezignaci, vyhýbajících se otevřeným konfliktům, bez touhy po sebeprosazení. K rakovině náchylná osobnost je také závislá na svém okolí – usiluje o harmonické prostředí, a to často i za cenu sebeobětování.

Rakovinu způsobuje šok
Za poněkud extrémní je považována teorie německého lékaře Rykeho Geerda Hamera. Ten na základě vlastní zkušenosti, kdy po tragické smrti svého syna onemocněl rakovinou varlat, dospěl k závěru, že rakovinu vyvolává psychický šok. Podle charakteru tohoto šoku pak dochází k onemocnění určitého orgánu. Hammer objevil na tomografických snímcích pacientů zvláštní vzorce, připomínající soustředné kruhy. Označil je za reakci mozku na jakýsi „psychický zkrat“, který nazval po svém synovi - DHS - syndrom Dirka Hamera. Podle postiženého místa v mozku pak lze určit odpovídající orgán, který onemocní rakovinou.

Zdroj: Hamer, Simonton

Znáte někoho, kdo onemocněl rakovinou? Víte, jak svou situaci prožívá? Souhlasíte s tím, že pozitivní myšlení může pacienta uzdravit? A co teorie o osobnostech náchylných k onemocnění rakovinou? Znáte někoho takového?

Reklama