Výskyt onemocnění

hpvRakovina děložního čípku je celosvětově druhým nejčastějším nádorem u dívek a žen hned po rakovině prsu. Každé dvě minuty zemře ve světě na rakovinu děložního čípku jedna žena, což představuje přibližně 270 000 úmrtí ročně. Celosvětově je každý rok diagnostikováno asi 500 000 nových případů rakoviny děložního čípku.

V České republice přibývá každý rok více než 1 000 nových pacientek s tímto onemocněním a zhruba 400 žen v důsledku nemoci každoročně umírá.  V České republice žije s diagnózou rakoviny děložního čípku kolem 16 000 žen. Onemocnění přitom často postihuje i mladé ženy.

Příčiny rakoviny děložního čípku

Vznik rakoviny děložního čípku mají, stejně jako třeba u zdánlivě banální chřipky, na svědomí viry. V tomto případě se jedná o tzv. lidské papillomaviry (HPV), které jsou sexuálně přenosné a mohou způsobit celou řadu nemocí. Rakovina děložního čípku je však bezesporu nejzávažnějším onemocněním způsobeným HPV, které představuje pro pacientku nejen velkou zdravotní, ale i psychickou a sociální zátěž.

hpvExistuje více než 100 typů HPV, z nichž okolo 40 se šíří pohlavním stykem. Z toho asi 15 jsou tzv. onkogenní typy, které mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku a prekancerózním (předrakovinovým) lézím děložního čípku. Mezi vysoce rizikové patří zejména HPV typy 16 a 18, které jsou spolu s HPV typy 45, 31 a 33 zodpovědné za celkem 82 % případů onemocnění rakovinou děložního čípku.

Textové pole: Co je rakovina děložního čípku (děložního hrdla)? Jestliže dochází na sliznici děložního čípku k nekontrolovatelnému množení buněk změněných HPV infekcí, mluvíme o rakovině. K jejímu vzniku nedochází náhle. Celý proces od počátečních stádií až po vznik rakoviny trvá léta.HPV se přenáší sexuálním kontaktem, a to nejen pohlavním stykem, ale také kontaktem s kůží nakaženého partnera v genitální oblasti. Kondom, který je účinnou ochranou při jiných sexuálně přenosných nemocech, zde není dostatečným řešením.

S HPV infekcí se může dívka setkat již při prvním pohlavním styku

Rakovinou děložního čípku může onemocnět každá dívka. Nezáleží na tom, zda se nemoc již vyskytla u někoho z jejích příbuzných, např. u babičky či maminky. Dívky navíc mohou přijít do kontaktu s lidskými papillomaviry velmi brzy, prakticky již při prvním pohlavním styku. Infekce pak může v těle přetrvávat několik let bez jakýchkoliv příznaků. Je proto vhodné začít s prevencí co nejdříve.

Dívky a ženy se nejčastěji nakazí rizikovými HPV viry mezi 15. a 25. rokem života, přednádorové stavy se diagnostikují již mezi 25. a 35. rokem a rakovina děložního čípku mezi 30. a 60. rokem

Možnosti prevence

Řada dívek a žen stále neví, proč by měly chodit jednou ročně na pravidelné gynekologické prohlídky spojené s odběrem buněk z děložního čípku ve formě stěru. Cytologický stěr přitom dokáže odhalit změněné buňky na sliznici děložního čípku, a tím umožnit včasnou léčbu.

Je důležité, aby si dívky zvykly chodit na preventivní gynekologické prohlídky co nejdříve a nenavštěvovaly lékaře pouze při výskytu potíží nebo jen za účelem předepsání hormonální antikoncepce. Prohlídky u gynekologa spojené s odběrem cytologie a optickou kontrolou děložního čípku by se měly stát samozřejmou součástí prevence, stejně jak je tomu v případě preventivních prohlídek u pediatra v dětství a dospívání.

Kombinace očkování proti HPV infekci a pravidelných gynekologických prohlídek je vhodná forma prevence rakoviny děložního čípku.

Řada zemí v Evropě očkuje dívky mezi 13.–15. rokem věku

V České republice zahajují dívky svůj sexuální život v průměru v 17 letech. Z odborných studií přitom vyplývá, že riziko nákazy HPV viry je nejvyšší mezi 15. a 19. rokem. S ochranou proti rakovině děložního čípku je proto vhodné začít dříve, než dívky budou mít možnost se setkat s HPV viry, tj. před začátkem sexuálního života. V České republice většina

RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU V ČÍSLECH

Celosvětově je rakovina děložního čípku 2. nejčastějším nádorovým onemocněním u dívek a žen. Každá 2. žena, u které je diagnostikována rakovina děložního čípku, na toto onemocnění umírá.

80 % žen se během svého života nakazí některým typem HPV viru.

Přibližně 1418 typů viru z celkového počtu 100 typů HPV může vyvolat rakovinu děložního čípku (tzv. vysoce rizikové typy).

Jako nejrizikovější typy HPV se ukázaly typy 16 a 18, které jsou zodpovědné přibližně za 70 % předrakovinných poškození zevních pohlavních orgánů a pochvy a 70 % případů rakoviny děložního čípku.

Dívky a ženy se rizikovými HPV viry nejčastěji nakazí mezi 15. a 25. rokem života.

Před přenosem HPV virů neposkytuje 100%ochranu ani kondom.

Přednádorová poškození děložního čípku – tzv. cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) se dělí dle hloubky zasažení buněk děložní sliznice na 3 stupně. Z nejtěžšího stupně CIN 3 může během několika let vzniknout rakovina děložního čípku.

Některé přednádorové stavy se léčí pomocí ambulantních chirurgických zákroků, tzv. konizací děložního čípku, které obvykle pacientku vyléčí.

Proti HPV virům jsou dostupné 2vakcíny.

Od května 2012 bylo plošné očkování adolescentek zavedeno v 19 z 29 zemí EU.

V České republice žije s diagnózou rakovina děložního čípku okolo 16 500 žen, 1 000 dívek a žen každým rokem nově onemocní.

Každoročně se u nás provádí zhruba 12 tisíc konizací.

Skríninkový program s cílem odhalit předrakovinná poškození děložního čípku je ženám a dívkám od 15 let hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění 1x ročně.

Skríninku se v ČR účastní přibližně 50 % ženské populace.

Od dubna 2012 mají v České republice 13leté dívky hrazené očkování proti rakovině děložního čípku z prostředků zdravotního pojištění.

V České republice využívá hrazeného očkování proti rakovině děložního čípku přibližně 80 %13letých dívek.

U dívek, které se s HPV viry ještě nesetkaly, prokázala vakcína Cervarix v klinických studiích schopnost snížit riziko vzniku těžkých předrakovinných poškození děložního čípku (CIN 3) o 93 % bez ohledu na vysoce rizikový HPV typ, který poškození způsobil. *

U dívek, které se s HPV viry ještě nesetkaly, prokázala vakcína Cervarix v klinických studiích schopnost snížit počet chirurgických zákroků na čípku včetně konizací o 70 %. *

Reklama