Australští výzkumníci zjistili, že každodenní pití rajčatové šťávy snižuje u osob s diabetem 2. typu tvorbu krevních sraženin. Tyto účinky ale nevykazuje antioxidant lykopen, nýbrž jiné složky rajčatové šťávy.

Výsledky nejnovější studie provedené na australské univerzitě v Newcastle naznačují, že každodenní pití rajčatové šťávy snižuje u osob s diabetem 2. typu tvorbu krevních sraženin. V rámci studie, publikované v srpnovém čísle JAMA, bylo zjištěno, že po denní dávce rajčatové šťávy, podávané po dobu tří týdnů dochází k významnému snížení agregace krevních destiček (srážení krve). Pacienti s diabetem jsou mnohem náchylnější k tvorbě krevních sraženin, což u nich přispívá ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních komplikací. Krevní sraženiny mohou vyvolat záchvat mrtvice, infarkt a další život ohrožující problémy.

Výzkumu se zúčastnilo 20 pacientů s diabetem 2. typu ve věku 43-82 let, kteří pili po dobu tří týdnů 250 ml rajčatové šťávy denně, nebo dostávali jako placebo nápoj s rajčatovou příchutí. Žádný z účastníků neměl v předchozí anamnéze problémy se srážením krve, nebral aspirin, nesteroidní protizánětlivé léky ani jiné léky ovlivňující srážlivost krve. U skupiny, která pila rajčatovou šťávu, došlo po ukončení experimentu k výraznému snížení agregace destiček, zatímco u skupiny s placebem nebyly žádné podstatné rozdíly zaznamenány. Výzkumníci z univerzity v Newcastle dosud nedokáží přesně vysvětlit, proč rajčatová šťáva snižuje agregaci destiček, ovšem obdobné výsledky byly oznámeny i jinými výzkumnými týmy.

V současné době vyvíjí nutraceutická společnost Provexis ve Velké Británii koncentrovaný rajčatový extrakt, rozpustný ve vodě, který se bude moci přidávat do nápojů a zvyšovat tak jejich zdravotní prospěšnost. Rovněž byly prováděny experimenty s extraktem, který neobsahoval antioxidant lykopen, a přesto vykazoval příznivé účinky na zdraví srdce, z čehož lze usuzovat, že na inhibici agregace krevních destiček působí jiné složky rajčat než antioxidanty.

Výskyt diabetu se od devadesátých let minulého století zvýšil o více než jednu třetinu, a to zejména v souvislosti s obezitou a stárnutím populace. V současné době je na světě více než 194 milionů lidí s diabetem. Jestliže se nebude dělat nic pro zpomalení této epidemie dosáhne, podle mezinárodní federace pro diabetes, počet diabetiků do roku 2025 více než 333 milionů osob.

Bude-li australský výzkum potvrzen další rozsáhlou studií, může rovněž pomoci i dalším lidem se zvýšenou tendencí tvorby krevních sraženin jako jsou kuřáci a cestující na velké vzdálenosti či pacienti se srdečními chorobami.


Zdroj: Ing. Olga Kopáčová

Reklama