U dopravní nehody se můžete ocitnout, ani nevíte jak. Ani nemusíte být řidičem, stačí cestovat jako spolujezdec. I ten by měl, pro všechny případy, vědět, jak v krizové situaci postupovat.

Ze všeho nejdůležitější, ale v případě vážné nehody také nejsložitější, je zachovat klid a uvažovat logicky. Podle průzkumu Linky pomoci řidičům 1224 mezi tisícovkou motoristů bývá ale skutečnost jiná. „Existuje velký rozdíl mezi tím, co si myslíme, že bychom dělali, a co ve skutečnosti děláme. I když 82 % řidičů tvrdí, že ví, jak postupovat při nehodě, skutečnost je jiná,“ říká Aleš Povr, tiskový mluvčí České kanceláře pojistitelů.

Postup při dopravní nehodě

Pojďme si tedy krok po kroku projít rady BESIPu, co dělat při vážné dopravní nehodě. Ale pozor! Jak říká Ing. Miroslav Polách, Krajský koordinátor BESIP pro Středočeský kraj, jde o všeobecný postup. „Vždy záleží na konkrétní situaci, kde a kdy (viditelnost, pouliční osvětlení) se nehoda stala, zda vozidla brání svým postavením ostatním vozidlům v jízdě, jaký je počet zraněných osob a podobně.“

car1) Zachovejte klid a nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, ve kterém se nacházíte. Rychlým pohledem okolo sebe zhodnoťte celkovou situaci.

2) Zjistěte, zda jste schopen se hýbat a opustit prostor (vozidlo). Nalezněte místo, kudy budete moci vozidlo opustit. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.

Alarmující je, že 10 % řidičů podle průzkumu zapomene u dopravní nehody obléknout reflexní vestu, čímž mohou ohrozit i své zdraví.

3) Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající benzín, zapněte varovná světla.

4) Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných světel). Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatní.

Tento bod sice BESIP uvádí na 4. místě v pořadí, ještě před zjištěním stavu ostatních osob, ale ne vždy jej musíme a máte právě takto dodržet. „Tento postup je správný, ale všeobecný. Na prvním místě je vždy záchrana lidských životů, teprve následně se označujte vozidlo „trojúhelníkem“ (viz § 47, odst. 3 písm. B). Pokud má někdo viditelné silné krvácení, zvrácenou hlavu, je v bezvědomí a podobně, je záchrana lidského života prvotní. K označení vozidla v takovém případě postačí rozsvícení varovných světel,“ vysvětluje Miroslav Polách.

Jednat podle konkrétní situace a místa (nepřehledné stoupání či zatáčka, rychlý pruh) byste měli vždy, ať už jste na dálnici, nebo běžné silnici. „Vždy je na prvním místě vaše bezpečnost a bezpečnost jiných účastníků silničního provozu,“ připomíná odborník.

5) Zjistěte stav osob, které s vámi cestovali ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda komunikují, stav jejich zranění, zda jsou schopni se hýbat. Mluvením se je snažte uklidnit.

Může se stát, že si nevíte se záchranou ostatních rady. Co pak? „Vždy se snažte se zraněným navázat kontakt, zbytečně s ním nemanipulujte, a pokud si nevíte rady, volejte 112 nebo 155, kde vám poradí, jak postupovat,“ vysvětluje Krajský koordinátor BESIP a nabádá, abychom nikdy nic nevzdávali předem „Vždy se snažte zachraňovat lidský život! Pokud člověk nedýchá, vytáhněte mu jazyk a resuscitujte jej. Při nedostatku kyslíku rozhodují minuty.“

6) Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a pokud máte k dispozici další reflexní vesty, oblečte jim je. Všechny osoby nasměrujte mimo dopravní rizikový prostor, do přiměřené vzdálenosti v protisměru jízdy od havarovaného vozidla mimo vozovku (za svodidla).

7) Využijte své organizační schopnosti k zajištění místa nehody a pomoci zraněným – pokud je to možné poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby vám pomohli, rozdělte úkoly.

8) Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112.

Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte:

  • jméno a příjmení,
  • popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte (silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou víte, kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak alespoň orientační záchytné body v krajině - silo, kostel, železnice, skály, apod. Ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti).
  • Formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp.,
  • celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění (vážně zranění), např. 5 osob celkem, 2 vážně zranění,
  • odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny.

A kdy je nutné přivolat k nehodě hasiče? „Hasiče voláme, jen pokud je to nezbytně nutné. Například při požáru vozidla či ohrožení životního prostředí, úniku provozních kapalin či vyproštění osoby z vozidla,“ radí Miroslav Polách.

Připadají vám tyto rady samozřejmé? Možná teď. Přestože podle průzkumu naprostá většina řidičů tvrdí, že ví, komu nejdříve volat bezprostředně po dopravní nehodě, jejich reálné chování tomu neodpovídá. Ukázalo se, že namísto orgánům záchranného systému volá 27 % z nich nejprve domů. I v případě závažného zranění volalo 13 % motoristů nejprve domů, a až pak záchrannou službu.

9) Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám

- jako první se snažte zajistit základní životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí) – využijte lékárničku. 
- tepenné krvácení zastavte přímým tlakem ruky/prstů na ráně, tlakovým obvazem, případně zaškrcením nad ránou směrem k srdci,

10) Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla.

Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.

11) Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody.

12) Pokud to umožňuje situace, zajistěte majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži.

13) Zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.

Podle průzkumu každý třináctý řidič (8 %) nepořídí fotografie místa nehody, čímž zkomplikuje vyřízení pojistné události. Každý osmý řidič (13 %) navíc nevozí ve vozidle formulář záznamu o dopravní nehodě.

Čtěte také:

Reklama