Vyschlé studny, rybníky nebo přehrady bez vody, špatná úroda... To všechno na úkor krásného babího léta a možnosti chodit v druhé půlce října s holýma nohama a třeba jen ve svetru. Přesto je potřeba zamyslet se nad tím, jaké počasí tento rok provází nejen naši republiku. Dopady mohou být až enormní.

shutterstock-628242983.jpg

Co je to babí léto?

Výskyt „babího léta“ je oblíbeným meteorologickým fenoménem ve společnosti, jelikož ho doprovází teplé, většinou slunečné a suché počasí. Jde o tzv. singularitu, což znamená pravidelnou odchylku od očekávaného průběhu počasí. Tedy není takové počasí na podzim žádným extrémem nebo výjimkou. Výskyt babího léta může nastávat během září i října.
Současné „babí léto“ je prakticky rozděleno na dvě fáze. První nastala v prvních dekádách měsíce září, kdy bylo nadprůměrné teplé počasí. To bylo přerušeno vpádem studeného vzduchu na konci záři a počátkem října. Jenže poté se vrátilo opět tzv. tereziánské babí léto. Tedy dá se říct, že prakticky většina září a října bylo doprovázeno nadprůměrnými teplotami. To celkem kopíruje vývoj počasí během celého roku, kdy od dubna zažíváme stále velmi teplé počasí a okolo 80 % dní bylo teplotně nadprůměrných. Proto má letošní rok zatím „našlápnuto“ na rekordní zápis.

shutterstock-478471576.jpg

Dopady babího léta

Bohužel v letošním roce má tento typ počasí i neblahé dopady. Jelikož nás zužuje poslední měsíce výrazné sucho, které bylo nejhorší koncem srpna, kdy bylo monitorováno na 93 % území republiky (www.intersucho.cz). Během září díky srážkově bohatší epizodě došlo k jeho zmírnění, ale díky babímu létu v říjnových dnech se nám sucho zpátky vrací v plné síle. V polovině října je zpět na 71 % území a z toho na 30 % jde o extrémní sucho. Letos na tom je nejhůře překvapivě severní polovina republiky, které se vyhýbaly úspěšně větší srážky a převládaly zde v létě ty nejvyšší teploty. Podobná situace nastala i v roce 2015, kdy extrémní sucho bylo prakticky na celém území republiky, ale jedna velká fronta dokázala doplnit vodu v půdě. Jenže teplé babí léto roku 2015 opět vrátilo sucho zpět a následky toho se vlečou a prohlubují až do dnešních dnů.
Dopady návratu sucha během „babího léta“ nebudou ani tak citelné v zemědělství, jelikož většina žňových prací již skončila a dopady mělo hlavně horké léto. Kde se ale situace bude dále výrazně zhoršovat, je v oblasti vodního hospodářství. Jelikož již několik zim po sobě nebylo dostatečné množství sněhu a během roku převažoval výrazně výpar nad srážkami, tak se sucho v rybnících, tocích a podzemních vodách prohlubovalo. Letošní rok byl pouze „třešničkou na dortu“ a problém s vysycháním vodních zdrojů plíživě postupoval již od roku 2012. Současné babí léto tedy znamená, že nebude docházet k tak potřebnému doplňování vodních zdrojů, ba naopak nám zdroje budou dále mizet. Musíme tedy spoléhat, že zima k nám bude milostivá a přinese větší množství sněhu.

181014AWP-CR.png
Do budoucna se bohužel počítá, že se situace bude zhoršovat, i když zrovna podzim je sezóna, kde se změna klimatu projevuje nejméně a podle modelů se předpokládá, že nárůst teplot vzduchu zde bude nejpomalejší (www.klimatickazmena.cz). Hrozbou je hlavně to, že se bude opakovat stále častěji roky jako je letošek či rok 2015. Tedy po zimě bez významného sněžení, teplém a suchém vegetačním období (duben-září) se situace nezlepší ani během podzimu, jelikož babí léta mohou být delší a teplejší.

Svůj odborný pohled na věc s námi sdílel klimatolog Mgr. Pavel Zahradníček, Ph. D.. Děkujeme!

Reklama