5e81e608e6923image.png
Foto:Shutterstock

Za kasou v jednom ze supermarketů seděla dvanáct let. Ne že by ji práce prodavačky nějak výjimečně uspokojovala, ale pracovala tam ráda. Hlavně díky dobrému kolektivu. Ještě před měsícem byla přesvědčená, že na stejném místě vydrží do důchodu. Jenže pak jí plány zkřížil strach. Tak moc se obávala, že by se jí mohla stát pandemie nového viru osudnou, až dala v práci výpověď. Už druhý týden je registrovaná na úřadu práce a zatím toho ani trochu nelituje.

„Zůstat za kasou, kde se denně vystřídají stovky zákazníků, by bylo šílenství. Zvlášť když mi už není nejmíň. Lidi jsou od vás na dosah ruky, dotýkají se stejných věcí, ne každý nosí pořádnou roušku, prostě jeden velký hazard se zdravím. A že by zákazníka a prodavačku dělil nějaký štít z plexiskla, jako to měli v Číně, to tady nehrozí. Majitele to nepálí, ti si sedí v bezpečí,“ dělí se o své dojmy dnes už bývalá pokladní, která se teď vypraví do obchodu jen jednou týdně, na běžný nákup.

„Šéfová mi nedělala problémy a dokonce netrvala ani na dvouměsíční výpovědní době. Dobře totiž věděla, jak velký strach mám. A že bych se tím pádem stejně raději hodila marod, abych do práce v té době už nemusela,“ přiznává Miluše a dodává, že raději překousne nízký příjem v podobě státní podpory v nezaměstnanosti.

„Domek naštěstí máme vlastní, žádné splátky nám z talíře neujídají. A když se trochu uskrovníme, nebudeme mít problém,“ dodává.

Zeptali jsme se odborníka

„Pokud dojde k ukončení pracovního poměru dohodou, nebo výpovědí ze strany zaměstnance, bude výše podpory v nezaměstnanosti po celou dobu podpůrčí doby 45 % předchozího průměrného čistého měsíčního příjmu. Pokud by zaměstnanec musel skončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů (na základě potvrzení od lékaře), pak by podpora v nezaměstnanosti byla odstupňovaná - první dva měsíce 65 %, další dva 50 % a zbytek podpůrčí doby 45 % předchozího průměrného čistého měsíčního příjmu,“ upozorňuje Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Plná výše podpory v nezaměstnanosti by vám náležela po posouzní úřadem práce také v případě, že vás k podání výpovědi vedly vážné důvody. Ty podle Zákona o zaměstnanosti spočívají v:

  • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  • okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
  • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
  • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Čtěte také:

Reklama