Ženy versus muži za volantem. Věčné téma, na které je potřeba nahlížet z perspektivy samotných řidičů. Jak hodnotí své řidičské schopnosti ženy a jak naopak muži? Jak zvládají jednotlivé situace? Přinášíme vám přehled pěti nejdůležitějších řidičských úkonů a žebříček jejich obtížnosti očima zástupců obou pohlaví.

Ženy se hodnotí špatně v oblasti parkování, předjíždění a schopnosti reagovat na neočekávané situace, zatímco muži vidí svoji slabinu v dodržování dopravních předpisů. V hodnocení parkovacích schopností by si 47% žen udělilo známku 3 a horší, stejně tak jako 30 % mužů ze všech dotazovaných v hodnocení schopnosti dodržování dopravních předpisů. Vyplývá to z průzkumu, který pro společnost Inter Cars, provozovatele mezinárodní sítě autoservisu Q-SERVICE, realizovala agentura Stem/Mark.

„Obecně se traduje, že ženy jsou horšími řidiči než muži. I ony samy sebe na základě průzkumu takto hodnotí. Je ovšem nutné zmínit, že tomu tak není ve všech případech. Například v oblasti dodržování dopravních předpisů si ženy vedou znatelně lépe,” dodává Otakar Dvořák, manažer autoservisní sítě Q-SERVICE.

Řidiči všeobecně a celkově hodnotí nejlépe své řízení a to průměrnou známkou 1,8. Naopak svým parkovacím schopnostem přiřazují známku v průměru nejhorší, a to 2,1.

5 nejdůležitějších řidičských úkonů v žebříčku od nejnáročnějších po nejjednodušší

1)    Parkování  – Jak již z kontextu vyplívá, otázka parkování je zcela jistě nepříjemným tématem pro většinu žen. Na stupnici obtížnosti od 1 do 5, kdy 1 rozumíme obtížnost nejnižší, ji proto prakticky každá žena ohodnotila číslem 3, přičemž muži číslem o něco nižším, tedy 2 a lepší.

2)    Předjíždění – Druhým nejobtížnějším řidičským úkonem zvolily řidičky předjíždění. Předjíždění hodnotí číslem 2 a horší, zatímco muži udávají obtížnost nižší než 2.

3)    Schopnost reagovat na neočekávané situace – Tento velice důležitý úkon ženy zvládají o něco lépe než předjíždění, přesto je však hodnocení jen nepatrně lepší a hodnotí ho známkou 2. Muži reagují stejně tak dobře jako předjíždějí a parkují, číslo lepší než 2 tedy udávají i zde.

4)    Dodržovaní dopravních předpisů – Dodržování dopravních předpisů je ryze ženskou parketou. Takový řidičský úkon ženy zvládají ve většině případech zcela bez problémů, což se odráží i na celkovém hodnocení, které je lepší než 2. Muži v této oblasti výrazně pokulhávají. Hodnotí sami sebe číslem horším než 2.

5)    Řízení – Nejjednodušším úkonem pro obě pohlaví je samotné řízení. Přesto však opět i zde ženy odhadují své schopnosti o něco slabší, než odhadují muži ty své.

tabilkaa

„Své řidičské schopnosti by každý, kdo se chystá usednout za volant automobilu, měl zvážit sám, bez ohledu na to, jestli je díky svému pohlaví pasován na lepšího řidiče či nikoliv. Navíc v dnešním provozu opravdu dobrý řidič předvídá a myslí tak trochu i za druhé. Nehody si nevybírají, a proto jezděme všichni obezřetně a ohleduplně ,” dodává Otakar Dvořák.

O realizaci výzkumu

Výzkum na téma „Češi a automobily“ realizovala společnost Stem/Mark, a.s. v listopadu 2013 na základě požadavku společnosti Inter Cars, s.r.o. prostřednictvím online panelu respondentů realizátora. Celkový vzorek respondentů zahrnuje věk 18+ let a jede o reprezentativní kvótní sběr.

Celkový vzorek (N=491) lze zobecnit na českou populaci 18+ let, část vzorku (N=391) jsou řidiči.

tisková zpráva

Reklama