V sobotu 11. a v neděli 12. 9. 2004

putují na desítkách míst v Evropě společně turisté z různých zemí, regionů a turistických klubů. Turisté ze všech turistických klubů, sdružených v Evropské asociaci turistických klubů, se chtějí navštěvovat, potkávat, společně pochodovat v příhraničních územích, třeba i křížem krážem přes hranice. Chtějí to spontánně.

Můžeme si klást otázku, odkud se bere, zejména v Německu, Francii, Belgii, Holandsku, Dánsku, Španělsku a Itálii ten spontánní zájem turistů?
Odpověď není tak složitá. V těchto zemích se již za posledních padesát let zvykli nevidět v hranicích jakoukoliv překážku pro turistiku, za posledních téměř deset let, co platí dohoda ze Schengenu, přestali vnímat hranice vůbec. Do sousedních států tedy jezdí i chodí úplně volně. Přesto, či snad právě proto si uvědomují, že chtějí-li opravdu poznat sousední stát či region, musí tam mluvit s obyčejnými lidmi, i v omezeném čase s nimi něco prožít, zkrátka poznat jejich život. Teprve pak tuto zemi pochopí, teprve pak ji opravdu poznají a bude jim tam s těmi domácími dobře.

Letošní putování se uskutečňuje v roce kdy se Evropská unie rozšířila o deset nových států, budete mít tedy při putování o téma ke konverzaci navíc.

Obujte tedy, milé čtenářky, pohorky a využijte akcí “Putování se sousedy” k poznání co největšího množství nových přátel, navázání dalších kontaktů se zahraničními turistickými kluby.
Poznejte se se sousedy a pokuste se také přispět k tomu, aby se život na hranicích vrátil do normálních kolejí. Možná pak lidé začnou vnímat hranice ne jako přesně určenou, těžko překročitelnou čáru vedoucí přírodou, ale jako něco, co definuje území našeho státu, nás však jako občany neomezuje. Překročení hranic ať pak poznáme jen podle toho, že se podél naší cesty změnila architektura obydlí, řeč obyvatel či jejich zvyky.

A kde můžete pochodovat se sousedy? U nás se půjdou v rámci této akce 3 pochody: Putování s Němci (na Domažlicku), Putování s Poláky a se Slováky (okolí Čierne), Putování s Poláky (v Králíkách).

Obraťte se na místní organizace Klubu českých turistů, ty Vám poradí a poskytnou Vám bližší informace o těchto akcích.

     
Reklama