Stane se vám občas, že nestačíte doběhnout na záchod a neštěstí je na světě? Zakašlete nebo prudce kýchnete a už si musíte jít převléknout kalhotky? Může za to váš močový měchýř. Syndrom hyperaktivního močového měchýře je souborem příznaků, ke kterým dochází při nesprávné funkci svalu močového měchýře.

Měchýř funguje jako svalový vak, který u zdravých jedinců pojme až 600 ml moči. Jeho vyprazdňování je řízeno z centrální nervové soustavy. Nervovými vlákny se přenáší látka zvaná acetylcholin. Ta působí ve svalstvu na místech zvaných muskarinové receptory. V důsledku účinku acetylcholinu se svalovina močového měchýře začne stahovat, tlak v močovém měchýři stoupá a dochází k pocitu nucení na močení. Většina lidí dokáže na určitou dobu překonat pocit nucení na močení, dokud není k vyprázdnění měchýře vhodná příležitost. S tím však mají pacienti s hyperaktivním měchýřem potíže, které mohou mít různé podoby.

Jak se HMM projevuje:
• Náhlou a nutkavou potřebu močit, kterou nelze překonat. Nazývá se urgence a je klíčovým příznakem hyperaktivního měchýře.
• Frekvenci močení: Postižený pociťuje nutnost močit velmi často, nejméně osmkrát denně.
• Urgentní inkontinencí označujeme děj, kdy dojde k úniku moči kvůli nedostatku času dojít na toaletu.
• Potřebu močit v noci – nykturii.

Nadměrně časté nucení na močení je základní příznak hyperaktivního močového měchýře (angl. Over active bladder – OAB), a od něho se pak odvozují ostatní symptomy onemocnění. Často je zaměňováno za fyziologické nucení, které je normální vjem, doprovázející naplnění močového měchýře. V základu se liší od fyziologického nucení tím, že se dostavuje náhle a nutí pacienta k velmi rychlému vymočení, aby nedošlo k úniku moči.

Syndrom hyperaktivního měchýře je třeba odlišit od jiných chorob, jako jsou stresová inkontinence u žen a zvětšení prostaty u mužů, které mohou mít podobné příznaky.

Pro diagnózu hyperaktivního měchýře není přítomnost inkontinence (únik moči kvůli nedostatku času) nutná, přibližně dvě třetiny osob s hyperaktivním měchýřem inkontinencí netrpí.

Vliv HMM na každodenní život:
Syndrom hyperaktivního měchýře má negativní vliv na společenský, fyzický, psychický, profesní a sexuální život. Mnoho pacientů se stydí vyhledat pomoc, jiní se domnívají, že jim nelze pomoci. Tento syndrom má na každodenní život horší dopad než závažné stavy jako je diabetes.

Hyperaktivní měchýř mohl způsobit, že:
• Běžně hledáte, kde jsou toalety
• Odmítáte pozvání ke společenským událostem
• Vyhýbáte se rekreačním činnostem (například zájezdy nebo návštěva kina)
• Přerušujete obvyklé pracovní aktivity
• Nosíte tmavé a neforemné šaty
• Zříkáte se sexuálního života
• Pozorujete poruchy spánku a ztrátu produktivity

Odhaduje se, že v Evropě trpí syndromem hyperaktivního měchýře 50 až 60 milionů lidí. V USA a Evropě postihuje asi jednoho ze šesti dospělých ve věku nad 40 let. Jeho výskyt s věkem stoupá, ale není pravda, že OAB je projevem stárnutí. Jedná se o léčitelnou chorobu.

Přestože se příznaky hyperaktivního močového měchýře vyskytují se stejnou frekvencí u žen i mužů, bývá tato porucha častěji diagnostikována a léčena u žen.

Příznaky:
Syndrom hyperaktivního měchýře je definován jako: urgence, která může být provázena inkontinencí. Většinou se vyskytuje zvýšená frekvence močení a nutnost močení v noci (nykturie).
Pacienti však popisují své problémy různě, třeba jen jako „problémy s močením“, nebo je pro ně těžké vůbec o těchto záležitostech hovořit. Lékař by měl umět klást cílené otázky, aby byla určena správná diagnóza OAB. Praxe bývá však často odlišná.

Nemocní většinou čekají s vyhledáním pomoci šest až dvanáct měsíců od začátku příznaků, často proto, že se stydí o tomto problému hovořit. Podnětem pro vyhledání pomoci je až zhoršení příznaků, poruchy spánku nebo znepokojení, že by se mohlo jednat o vážné onemocnění.

Mnoho pacientů si vytvoří mechanismy, jejichž pomocí uvedené příznaky zvládají. Méně pijí, chodí na toaletu dříve, než cítí potřebu, vyhýbají se místům vzdáleným od toalet.

Více na: www.hyperaktivni-mechyr.cz a na bezplatné telefonické lince: 800 660 100

Musíte denně nosit intimku, nebo dokonce klasickou vložku? Máte potíže s močením? Už jste s nimi byla u lékaře?

Reklama