Prázdniny dětí školou povinných jsou již minulostí, přesto si vás o jedněch dovolíme i v těchto podzimních měsících informovat.

Poštovní spořitelna vyhlásila od 15. září 2003 půlroční poplatkové prázdniny pro postžirové účty (včetně programu Junior) a postkonta.
Tyto prázdniny jsou poskytovány všem novým klientům, kteří si do konce roku 2003 založí některý z výše uvedených účtů.

Poplatkové prázdniny se vztahují na:
- poplatek za vedení účtu (včetně zasílání výpisů) u všech nabízených programů
- poplatky za transakce na účtu (vyjma transakcí realizovaných platební kartou v bankomatech)

Postžirový účet Poštovní spořitelny je jedním z nejrozšířenějších běžných účtů pro soukromé účely.
Po založení účtu v základním programu Klasik může klient využívat jednotlivé služby z nabídky Poštovní spořitelny, nebo zažádá o převod svého účtu do programu Rodina, Plus, Senior či Elektron.
Tyto programy poplatkově zvýhodňují nejčastěji využívané služby.

Klientům ve věku do 26 let je určen zvýhodněný postžirový účet - program Junior. Postkonto je účet pro změnu určený podnikatelům a právnickým osobám. I u tohoto produktu nabízíme výběr ze specifických a klientsky orientovaných programů, které si klienti vybírají podle sortimentu zahrnutých služeb, cenové výhodnosti a způsobu využívání účtu.

Nabízené programy jsou: Start, Elektron a Max.
Mezi největší výhody při využívání služeb Poštovní spořitelny patří vedle přívětivé cenové strategie také obchodní síť České pošty (téměř 3 400 pošt), jejímž prostřednictvím Poštovní spořitelna své služby nabízí.

Specifický charakter služeb korespondenčního bankovnictví

Poštovní spořitelny doplňují také zcela jedinečné služby, jako např. doklady poštovního platebního styku, zahraniční platby v systému Eurogiro, cestovní pojištění s ČSOB Pojišťovnou, či jedinečná hybridní karta (s čipovou i magnetickou aplikací), vydávaná všem majitelům postžirových účtů zdarma.
Na internetových stránkách www.postovnisporitelna.cz  naleznete vše o Poštovní spořitelně a jejích produktech, informace o doprovodných akcích pro veřejnost a řadu dalších zajímavostí.
Se svými dotazy se můžete obrátit také na kteroukoliv poštu, pobočku Poštovní spořitelny nebo na infolinku 800 210 210.     

         
Reklama