Mezinárodní den rovnosti žen a mužů bude vyhlášen poprvé 19. června 2006

jako mediální a informační podpora nejen projektu "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", ale i tématu rovných příležitostí žen a mužů obecně. Cílem je informovat veřejnost o palčivosti problému, dát termínu "rovné příležitosti" tvář a příběh informovat ohrožené skupiny o jejich možnostech a vyvolat mediální a informační tlak na politiku. V rámci mezinárodního dne se uskuteční oslavy a informační aktivity převážně v Praze, Brně a Liberci.

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů oslaví i zahraniční partnerské projekty v Dánsku, Lotyšsku, Polsku, Rakousku a Španělsku. Tento den slavíme v rámci projektu EU EQUAL "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

Na počátku úvah o založení Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů byla potřeba informovat širokou veřejnost o stálé aktuálnosti existence nerovnosti mezi ženami a muži ve společnosti. Věříme, že prostřednictvím této nadnárodní akce oslovíme mnohem více lidí z ohrožených skupin na trhu práce - tedy především žen ve věku 24 - 35 let, žen +50, mužů - otců a mužů na rodičovské dovolené. Díky dni věnovanému rovnosti žen a mužů se totiž dozvědí o existenci právní poradny - nové služby informačního centra pro rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, regionálních infocentrech i webových stránkách obsahujících maximum informací k dané problematice a potřebné kontakty.

Doufáme, že díky informačním stánkům a díky tisícům heliem naplněných pestrobarevných balónků s potiskem www.rovneprilezitosti.cz, které ten den zaplaví centra Prahy, Brna a Liberce, se pro tento den staneme nepřehlédnutelnými.

Spolu s balónky dostanete i informační letáky a záložky "Diskriminace je, když:…". Ve stánku pak budete mít příležitost zkonzultovat s právničkou svůj problém nebo zakoupit trika s potiskem Půl na půl, publikace Gender Studies či silikonové náramky.

Reklama