Funkční rodinaJeden z návrhů k novelizaci občanského zákoníku se týká rozhodování dětí o tom, s kterým z rodičů chce po rozvodu žít. S tím se nabízí celá řada otázek o dopadech takového uzákonění.

 

Rozvod je v mnoha ohledech komplikovaná záležitost a jedním z nejzávažnějších rozhodnutí, které se u rozvodového stání řeší, je opatrovnictví dítěte. Přidělení dítěte do opatrování jednoho z rodičů je citlivá otázka a současný systém jde cestou výběru tzv. „menšího zla“. To ale neznamená, že se problematika řeší zdárně.

 

Extrémním příkladem byla loňská kauza, kdy Terezka Smutná (10) trávila prázdniny v psychiatrické léčebně, než se mělo rozhodnout o jejím dalším osudu před rozvodovým soudem. To vše jen proto, že se nechtěla stýkat s otcem a bála se ho.

 

Jednostranný nápad poslankyně

Takovým případům by mělo být do budoucna zabráněno i díky návrhu novely zákona, který iniciovala opoziční ČSSD ústy stínové ministryně pro rodinu Anny Čurdové. V návrhu se mluví o samostatném rozhodnutí dítěte, se kterým rodičem by chtělo do budoucna žít. To jako takové má být směrodatné pro rozhodování soudu. Doposud se k názoru dítěte mohlo přihlédnout, ale nebyl pro soud nikterak zavazující.Otec a dcera

 

To, že rodiče spolu již nemohou dále fungovat, neznamená nutně rozkol ve vztazích dítěte s jedním z rodičů. Otec i matka by měli mít se svým potomkem specifický vztah a každý zaujímá v jeho životě nezastupitelné místo. Proč by měl být dítěti některý z rodičů bližší?

 

Činí trestní odpovědnost dítě ke všemu způsobilé?

Anna ČurdováNa otázku, zda rozhodování může mít pro čtrnáctileté dítě negativní dopad, když si uvědomí, že jednoho z rodičů svým rozhodnutím poškozuje, poslankyně Čurdová Ženě-in odpověděla: „Jestliže je v jednání snížení trestní odpovědnosti na 14 let, tak si myslím, že nelze upírat stejně starým dětem nárok rozhodovat o tom, zda chtějí žít s otcem či s matkou, a jak často se chtějí s druhým rodičem vídat.“

 

Další nedokonalost navrhované změny ale spočívá v jednoduché a logické věci. Nezdárný mladík adolescent se postupně vymyká z kontroly své matce a jediný, kdo na něj ještě platí, je rázný otec. V případě rozvodu rodičů bude jasně volit soužití s matkou, protože to ho bude méně omezovat a bude si moci dovolit mnohem víc. To ale může vést k vážným kázeňským problémům. Samozřejmě situace může být nastavena i opačně.

 

Jak je to s kvalitním rodičem

Příliš nezáleží na tom, o kterém rodiči si dítě myslí, že mu víc povolí, ale na tom, zda je onen rodič kvalitní a plnohodnotné výchovy schopen,“ vyvrací Čurdová možnost precedentních případů, kdy si dítě vybere toho rodiče, který mu více dovolí nebo méně dbá na jeho výchovu. To pět nepostihuje problém, protože pokud se nejedná o extrémní situaci, jsou samozřejmě způsobilí výchovy oba rodiče.Čtrnáctiletá dívka

 

Jestliže bude rozhodující faktor o náležitosti k jednomu z rodičů svěřený výlučně dítěti, jaký to ale může mít dopad na chování rodičů samotných? „Takové znění zákona by donutilo rozvedené rodiče k větší vzájemné ohleduplnosti a ochotě k dohodě, ke kompromisu. Navíc by ctilo Mezinárodní úmluvu o právech dítěte,“ je přesvědčena Čurdová.

 

Novela zákona může na jedné straně dětem přinést traumatizující situace, na straně druhé možnost úniku výchovným snahám nebo i umožnit vydírání rodičů. Přirozeně pak se najde i ona cílová skupina, v jejímž případě bude nové ustanovení vyhovující. Paušalizovat citlivé situace do jednotné formulace zákoníku je ale podle celé řady poslanců nešťastné řešení.

 

Myslíte si, že je návrh novely nejlepším řešením? jaké jsou klady a zápory? Nedojde díky zřeteli na rozhodnutí dítěte ke zbytečnému zatížení jeho psychiky?

Reklama