A je to tady. Nastalo tak dlouho očekávané datum, kterým vrcholí naše celoroční snažení provázené úspěchy i nezdary a uzavírá se další rok našeho života.


Ani nám to nepřišlo, a jsme zas o rok starší.

Už ve středu se za okny většiny domácností, které ctí křesťanské zvyklosti, rozsvítí vánoční stromečky. Končí doba půstu a rodiny zasednou ke společné slavnostní večeři. Večer k nám zavítá Ježíšek a rozdá nám dárky...

Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem příprav na vánoční svátky. Ve středověku se jednalo o poslední den roku, který začínal právě na slavnost Narození Páně 25. prosince. Se Štědrým dnem je spojeno množství předkřesťanských i křesťanských zvyků a pověr.

České štědrovečerní pověry a pranostiky

● Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.

● Na Adama Evu čekejte oblevu.

● Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.

● Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.

● Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny
    jasně slunce, bude krásné počasí na
    žně obilné, senné i otavové.

● Jasno na den Štědrý – úroda tvrdého 
    zboží a hrachu.

● Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou
    ke dnu.

● Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté,
    bude rok úrodný.

● Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou
    vajíčka slepičky.

● Jestliže večer před Narozením Páně
    jasno jest, bez větru a deště, a ráno
    slunce jasné vychází, bude úrodný rok
    na víno.

● Na Štědrý den před večeří se dává za
    okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a
    roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho
    roku voda ve studni.

● Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.

● Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, 
    raduj se, rok bude plenný a úrodný.

● Padá-li na Štědrý večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.

● Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.

● Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích 
    dvanácti měsíců.

Kdo například se o Štědrém dnu narodil:
* 1491 – Ignác z Loyoly, spoluzakladatel řádu jezuitů († 31. července 1556)
* 1798 – Adam Mickiewicz, polský spisovatel († 26. listopad 1855)
* 1837 – Alžběta Bavorská (Sisi), bavorská princezna a po sňatku
   s Františkem Josefem 
   rakouská císařovna († 10. září 1898)
* 1920 – Jiří Hanzelka, český cestovatel († 15. února 2003)

Kdo například na Štědrý den zemřel:
† 1524 – Vasco da Gama, portugalský mořeplavec (* mezi 1460 a 1469)

† 1930 – Oskar Nedbal, český skladatel, dirigent a violista (* 26. března
   1874)

† 1940 – Rudolf Piskáček, český hudební skladatel (* 15. března 1884)

† 1982 – Louis Aragon, francouzský spisovatel (* 3. říjen 1897)

† 1994 – John James Osborne, anglický dramatik (* 12. prosince 1929)

Reklama