K dnešnímu tématu mě inspiroval článek jednoho našeho čtenáře.
Všude kolem sebe slyšíme, jak jsou české domácnosti zadluženy, jak dluží každý, na koho se podíváme, včetně novorozeňat. Ano, vy taky dlužíte, i když jste si žádnou půjčku nevzala. Dlužíte za ostatní. Vidina získání auta, bytu či spotřebního zboží bez toho, aniž bych musela sáhnout do peněženky, je tak lákavá. „No co, každý měsíc investuji „drobný“ obnos a mám nové auto, pračku, televizi nebo třeba dovolenou.“ Všechno se dá snadno získat na splátky, na všechno si můžete půjčit. Často se necháme zlákat slogany: ,,Nepotřebujete žádného ručitele“, „Nebudeme zjišťovat, kolik vyděláváte“, „Stačí vám jen dva doklady“, „Každý na to má“… atd.
Ale máte na to doopravdy?

Nechci vás strašit, ale každá půjčka něco stojí a nikdo vám nedá nic zadarmo. Na co si dávat pozor a jak se nedostat do problémů vám už poradí povolanější.
Předávám slovo.

 

Vypočítejte si náklady půjčky

V souvislosti s dnešním tématem, kterým jsou půjčky, bych rád seznámil čtenářky i čtenáře těchto stránek s jednou důležitou, nicméně opomíjenou charakteristikou těchto půjček  Jedná se o tzv. RPSN – roční procentní sazbu nákladů. Je to údaj patřící do magie finanční matematiky, a tedy víceméně skrytý běžnému uživateli. Přesto se jedná o nesmírně závažnou a důležitou charakteristiku půjčky a pro neznalého nebo lehkomyslného člověka může jít o přímou cestu do závažných problémů.

 

Co je RPSN

 

RPSN vyjadřuje skutečné celkové náklady půjčky vyjádřené v podobě efektivní procentní míry - to jest takové procentní míry, jaká by byla, kdyby se platila jednou ročně. Absolutně nestačí znát úrokovou míru uváděnou společností poskytující půjčku, protože celkové náklady půjčky ještě zvyšují různé jednorázové poplatky, pojištění půjčky apod., takže náklady půjčky se můžou od uvedené úrokové míry hodně lišit. Podle zákona jsou společnosti, zabývající se půjčováním peněz, povinny informovat klienta o RPSN, a proto je nutné, abyste tento údaj znali. Je jasné, že půjčka, která má RPSN nějakých 30 a více procent (a některé půjčky mají RPSN i přesahující 100%), je silně nevýhodná a dlužník se snadno dostane do problémů. Žádný podnik by si nemohl dovolit vzít si takto vysoce zatížený úvěr. Proto velmi silně doporučuji každému, kdo si chce vzít jakoukoliv půjčku, leasing apod., aby si nejprve RPSN dobře vypočítal.

 

Jak vypočítat RPSN

 

K výpočtu RPSN potřebujeme znát všechny skutečné finanční toky naší půjčky. Na počátku časového období, ohraničeného přijetím půjčky a končícího poslední splátkou, budeme mít množství peněz, které přijímáme. Je třeba ovšem znát skutečnou částku, nikoliv pouze její nominální hodnotu. Například, je-li nominální hodnota půjčky 80 000 Kč a my platíme jednorázový poplatek 800 Kč, pak dostáváme na ruku pouze 79 200 Kč, což se projeví zvýšením RPSN.

Další finanční toky již budou ty, které my budeme platit. Budou to jednak splátky jistiny půjčky a jejích úroků, jednak se bude jednat o různé další poplatky, například pojištění půjčky. Před uzavřením smlouvy je tedy třeba znát přesně výši a čas splatnosti jednotlivých finančních toků.

 

Jakmile máme tyto údaje pohromadě, můžeme s výhodou použít pro výpočet RPSN nějaký online kalkulátor RPSN, například:

 

http://ekomail.finexpert.cz/kalkulacky/rpsn.asp

 

Pokud naše půjčka nesplňuje podmínku pravidelných jednotných finančních toků, můžeme pro individuální finanční toky použít kalkulátor RPSN na stránkách:

 

http://ekomail.finexpert.cz/kalkulacky/rpsn_ns.asp

 

Stáhnout si kalkulátor RPSN v MS Excelu můžete i na stránce

 

http://www.wuestenrot.cz/whb/?akce=urokove-sazby/

 

Pro matematicky a počítačově sofistikovanější a pro ty, kteří mají chuť a čas si s těmito funkcemi sami pohrát, uvádím postup pro výpočet v MS Excelu pro splátky anuitního typu:

 

Pro výpočet RPSN použijeme finanční funkci v Excelu s názvem ÚROKOVÁ.MÍRA. Postup je následující:

 

1)       z hlavního menu vybereme položku „vložit“, musíme mít vybrané prázdné políčko

2)       po rozbalení podmenu vybereme „funkci“

3)       v dialogovém okně pro kategorie funkcí vybereme kategorii „finanční“

4)       ze seznamu finančních funkcí vybereme ÚROKOVÁ.MÍRA

5)       objeví se okno pro zadání argumentů funkce. Zadáváme:

a.       pper – počet period, v našem případě počet anuitních splátek

b.       splátka – kolik splácíme, POZOR, musíme ji zadat se záporným znaménkem

c.       souč_hod – současná hodnota, to jest částka, kterou si půjčujeme, s kladným znaménkem

d.       bud_hod, typ – ponecháme nevyplněné

6)       po správném zadání potřebných údajů se v políčku objeví úroková míra za danou periodu, tj. většinou za měsíc. Abychom dostali správnou RPSN, musíme toto číslo vynásobit 12 (počet period za rok) a potom:

7)       převést tuto nominální úrokovou míru na efektivní použitím finanční funkce EFFECT. Do okna s argumenty funkce EFFECT zadáme nominal_rate, což je nominální úroková míra, kterou jsme dostali předchozím výpočtem, a dále Npery=12 (počet period v roce, v případě měsíčního splácení je to 12)

Výsledkem je efektivní roční úroková míra, to jest naše RPSN.

 

Znovu zdůrazňuji, že je třeba zadávat skutečné, fyzické toky peněz, které je poskytovatel půjčky povinen s vámi podrobně rozebrat.

 

Jako příklad si můžeme uvést půjčku na pět let ve výši 50 000 Kč, výše splátky 1577 Kč, počet splátek anuitního typu je 60. RPSN takové půjčky je 32,75%. Ponechávám na čtenářích, aby si sami učinili závěr o výhodnosti či nevýhodnosti takové půjčky.

 

Takto vyzbrojeni se můžete směle vrhnout do světa financí :-)

Václav Janoušek a la Asdareel


Na co jste si půjčily?
Splácíte několik půjček najednou?
Co vás k tomu vedlo?
Až splatíte jednu, půjdete do druhé?
Nebo jste se poučily a budete raději šetřit?
Půjčily jste si někdy od příbuzných?
Jak se vám žije s dluhem?
Máte strach?

Napište nám o svých zkušenostech s půjčkami, hypotékami a leasingy a získejte dekorativní kosmetiku!
 

Reklama