Našim blízkým věříme a přijde nám zbytečné půjčku ošetřit písemnou smlouvou. Ale co když se vztahy zamotají a půjčené peníze se zdají být v nedohlednu? Existuje ještě nějaké řešení? Jaká je šance, že své peníze získáme zpět? Přečtěte si příběhy Martiny a Evy a radu právničky Mgr. Radky Šulcové

Příběh paní Martiny

Mým problémem je půjčka, kterou jsem poskytla své nevlastní mladší sestře. Po její svatbě toužila i s manželem po vlastním bydlení, což bylo pochopitelné. Rozhodla se pro hypotéku, při které však musela prokázat určitý majetek, konkrétně šest set tisíc, které však neměla. Před několika lety mi zemřel otec a jeho dědictví činilo podobně vysokou částku. Přišlo mi fér tyto peníze sestře půjčit a také jsem tak učinila.

půjčka

Měly jsme spolu již od malička velmi dobré vztahy a já to brala jako investici, která se mi zúročí dobrým pocitem. Sestra hypotéku dostala, pořídila si s manželem pěkný byt a velmi brzy otěhotněla. Splátky mé půjčky již od počátku nešly tak hladce, jak jsme se domlouvaly, ale já to přičítala starostem o malou dcerku.

Manželské štěstí jim však bohužel vydrželo velmi krátce. Již po dvou letech se dostavily hádky a rozepře, které nakonec vyústily v rozvod.

Čtěte také:

Byt se prodal a sestra i s dcerou se nastěhovala zpět k matce. Po prodeji bytu jsem čekala, že mi sestra půjčené peníze vrátí, podotýkám, že mi nezaplatila téměř nic. K ničemu se však neměla a já poslouchala pořád dokola výmluvy a vytáčky. Vše nakonec vykrystalizovalo do situace, kdy se přede mnou nechává zapírat, nebere mi telefony a nechce mě vidět. Naše vztahy se dostaly pod bod mrazu a já nevidím jiné východisko, než se s celým případem obrátit na soud.

Bojím se však toho, že bez podepsané smlouvy o půjčce nebudu mít šanci vyhrát a následné soudní výlohy mě dostanou do velmi svízelné finanční situace.   

Jak by tento případ řešila právnička Mgr. Radka Šulcová?

Martina se bohužel dopustila zásadní chyby, která je u půjček v rodině častá. Našim blízkým věříme a z tohoto důvodu nám přijde zbytečné půjčku ošetřit i písemně zformulovanou smlouvou. Ta je ovšem jen základ. V případě takto vysoké částky by bylo rozumné využít i zajišťovací instrumenty, jako notářský zápis se svolením k vykonavatelnosti či zástavní právo.

Pokud tedy žádná smlouva neexistuje, je situace pro Martinu komplikovanější, nikoliv však neřešitelná. I ústní dohoda je totiž obvyklou a častou formou právních úkonů. U soudu je pouze nutno tuto dohodu prokázat, nejčastěji to bývá prostřednictvím svědeckých výpovědí, výpisy z účtu o převodu peněz atd. Dokazování prostřednictvím písemných podkladů je tak samozřejmě snazší, avšak ani půjčky sjednané v ústní formě není nutno předem zcela zatracovat.

Co se týče financí, které je třeba vynaložit při samotné soudní při, jejich výše se také odvíjí od sporné částky. Jen soudní poplatky se v tomto konkrétním případě vyšplhají na třicet tisíc a k tomu je ještě nutné připočítat náklady na poradu s právníkem, zajištění pohledávky zástavním právem a podobně.

Martina by však mohla uvažovat o externím financování soudního řízení. Pokud její případ projde sítem našich kritérií, může si být jista, že tato služba následně všechny vstupní náklady pokryje. Martina by navíc nenesla na svých bedrech riziko případného neúspěchu a za tuto službu by zaplatila procentuální podíl z vysouzené částky pouze tehdy, pokud u soudu uspěje a dočká se i reálného plnění od protistrany, tedy od své nevlastní sestry.

Co si představit pod pojmem Externí financování soudního řízení?

Služba, která pomáhá těm, kteří mají oprávněný nárok, ale nedisponují finančními prostředky na jeho vymáhání. Tato služba je zcela běžná na západ od našich hranic a nejedná se o úvěr ani o půjčku. Společnost poskytující tuto služby na sebe bere veškeré finanční závazky spojené se zahájením a vedením soudního sporu, případný neúspěch zůstává jejím rizikem. V okamžiku dosažení výnosu a plnění od protistrany se z celkové částky odečtou náklady spojené s vedením sporu. Klient nenese riziko případné prohry a za služby zaplatí jen tehdy, pokud dosáhne svého oprávněného nároku.

Případ paní Evy měl šťastný konec, říká Mgr. Šulcová

Paní Eva je vdova a ze svých celoživotních úspor poskytla svému synovi milion a půl korun na rekonstrukci rodinného domu. Její odměnou mělo být právo na doživotní bydlení. Toto právo se však postupně změnou poměrů v rodině stalo sporným, a celá smlouva navíc nebyla optimálně ošetřena písemnými podklady.

Paní Eva se na nás obrátila v neřešitelné situaci, kdy se vlastně ze dne na den stala bezdomovkyní. Paní Eva kvůli půjčce navíc neměla již žádné peníze, které by mohla investovat do soudního sporu se svým synem. Možnost externího financování sporu naštěstí všechny vstupní náklady, jako honoráře advokáta a soudní poplatky, pokrývá. Klient navíc nenese na svých bedrech riziko případného neúspěchu a za tuto službu platí procentuální podíl z vysouzené částky pouze tehdy, pokud u soudu uspěje a dočká se i reálného plnění od protistrany. U soudu se nám naštěstí podařilo poskytnutí půjčky prokázat alespoň pomocí písemných podkladů a faktur. Spor rodinné situaci bohužel nepomohl, ale paní Eva má zase střechu nad hlavou.

Vyjádření nám poskytla Mgr. Radka Šulcová (ProcesInvest), která se zabývá externím financováním soudních sporů

Proč využít možnost externího financování soudních sporů? Představte si, že jste se ocitli v podobné situaci jako Martina nebo Eva. Máte oprávněný nárok, ale již nedisponujete penězi na jeho vymáhání. Máte samozřejmě možnost vypůjčit si peníze v bance, či je získat prodejem majetku. Co se však stane, pokud se bude soudní řízení protahovat, nebo ho dokonce prohrajete? Oprávněný nárok zmizí v nenávratnu a vy ještě budete muset uhradit všechny soudní výlohy, které se nepohybují v nízkých částkách.