5e42bb8e6fa15obrazek.png
Ráda byste si koupila novou televizi, toužíte po automobilu, nebo prostě jen potřebujete hotovost, lhostejno na co. Jenže bankovní účet zeje prázdnotou, a vy, v kouzlu okamžiku, podlehnete mámení poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a zvolíte rychlou cestu k financím, čehož posléze litujete. Nezoufejte, nejste první ani poslední. Na takové situace naštěstí pamatuje zákon a ukvapené spotřebitele chrání.

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru pamatuje jen na úvěry od 5 000 Kč do 1 880 000, které nejsou určeny na bydlení. V jiných případech se musíte obrátit na občanský zákoník.

Roli hraje nejen čas

Od okamžiku podpisu spotřebitelského úvěru máte celých 14 dnů na to, abyste požádala o možnost odstoupení od smlouvy. Klidně bez uvedení důvodu. Stačí poslat písemnou žádost nejpozději poslední den z oněch dvou týdnů. Jak přesně to udělat a kam dokument poslat? To všechno najdete ve smlouvě, kterou jste věřiteli podepsala. Pokud ale takovou informaci hledáte ve smlouvě marně, přestože jste pomocí lupy prostudovala i ta nejmenší písmena, je zákon opět na vaší straně.

Informace o možnosti odstoupit od smlouvy jsou v této písemnosti povinné. Jestliže je poskytovatel úvěru z jakéhokoli důvodu uvést zapomněl, ba dokonce chtěl zamlčet, musí vám chybějící informace v listinné podobě (případně na jiném trvalém nosiči dat) doplnit. Teprve od té chvíli začne běžet ona čtrnáctidenní ochranná lhůta. Takže klidně i po roce.

Povinnosti máte i vy

Zákon ovšem pamatuje i na práva věřitelů. Pokud od úvěru odstoupíte, musíte bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů zaplatit celou vypůjčenou částku. A k tomu i úroky, na které by měl věřitel za příslušnou dobu nárok v případě, že by od smlouvy odstoupeno nebylo. Jde o období od data, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do chvíle, kdy byla jistina splacena věřiteli. Žádné další plnění pak už nemá věřitel právo požadovat.

  • Výjimku tvoří jen případné poplatky, které v souvislosti s vaším úvěrem adresoval orgánům veřejné správy.
  • Někdy poskytovatelé spotřebitelský úvěrů vyžadují, abyste se pojistila proti neschopnosti splácet, případně využila jiných doplňkových služeb třetí osoby. Ty však zanikají společně se smlouvou o spotřebitelském úvěru. A povinen informovat onu instituci je opět věřitel.

Více informací o spotřebitelských úvěrech naleznete ZDE.

Čtěte také:

Reklama